Adres

Oostvaarders College
A. Boekenweg 3
1333 VD ALMERE
T. 036 - 5492 492

receptie@ovc.asg.nl (de receptie is telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur)

Email

absentenadministratie@ovc.asg.nl (voor absent melden) (ziek/beter melden met de SOM Today app)

leerlingadministratie@ovc.asg.nl (voor administratieve zaken)

directiesecretariaat@ovc.asg.nl (voor algemene zaken)

a.haatrecht@ovc.asg.nl (voor financiële zaken betreffende leerlingen)

facturen@asg.nl (voor facturen - onder vermelding van schoolnaam = OVC en kostenplaats: 3410)
 

Leiding van de school

 

Mevrouw M. van den Boogaard, rector

m.vandenboogaard@asg.nl

De heer M. Lobregt, rector

m.lobregt@asg.nl

Mevrouw J. Schrijver, manager schoolontwikkeling

j.schrijver@asg.nl

 

Afdelingsleiders

Mevrouw E. Meijer, afdelingsleider vwo bovenbouw

e.meijer@asg.nl

De heer F. Wagenmans, plv. afdelingsleider vwo onderbouw regulier en Plusklassen

f.wagenmans@asg.nl

De heer P. Eilering, afdelingsleider havo bovenbouw

p.eilering@asg.nl

Mevrouw M. Leyten, afdelingsleider havo onderbouw

m.leyten@asg.nl

Mevrouw H. Snoerwang, assistent afdelingsleider vwo bovenbouw

h.snoerwang@asg.nl

De heer S. Pieneman, assistent afdelingsleider vwo onderbouw regulier en Plusklassen

s.pieneman@asg.nl

De heer R. Foley, assistent afdelingsleider havo onderbouw

r.foley@asg.nl