Aanmelden schooljaar 2023-2024

Inschrijven voor leerjaar 1 voor schooljaar 2023- 2024 kan vanaf 1 januari via www.digidoor.nl. Aanmelden kan tot 1 maart. Meer informatie staat op www.kiesjeschoolinalmere.

In Almere is er voor iedere basisschoolleerling een passende plek in het voortgezet onderwijs. Doordat Almere groeit, zal het mogelijk in de toekomst niet lukken om alle brugklasleerlingen te plaatsen op hun favoriete VO-school. Er is vanaf januari dan ook een nieuw inschrijfsysteem beschikbaar, waarbij men voorkeur opgeeft voor drie scholen. De verwachting is wel dat alle brugklasleerlingen geplaatst kunnen worden bij de school van hun eerste voorkeur. Voor het OVC is het maximale aantal inschrijvingen vastgesteld op 360 leerlingen. Mochten er meer leerlingen zich aanmelden dan dat er plek is, dan zal er pas geloot worden.

Voordat je je aanmeldt voor het OVC, is het belangrijk dat (jij en) je ouders goed de toelatingsprocedure en het inschrijven voor de brugklas lezen. Op die pagina's vind je ook voor schooljaar 2023-2024 alle benodigde informatie.