Aanmelden voor de structuurklas

Het Oostvaarders College heeft twee arrangementen voor havo- en vwo-leerlingen met een autisme spectrum stoornis(ASS) of leerlingen met een vergelijkbare ondersteuningsbehoefte. We bieden trajectbegeleiding en hebben een structuurklas. Beide arrangementen zijn voor leerlingen voor wie de overstap van het basisonderwijs naar de middelbare school nog te groot is. Voor beide arrangementen geldt dat er uitzicht moet zijn op functioneren in de reguliere setting.

In overleg met de ouders/verzorgers dient door de school van herkomst de leerling aangemeld te worden. Voor beide arrangementen is dit uiterlijk 1 december.

Van de basisschool wordt een volledig leerlingendossier verwacht. Het dossier moet per mail aangeleverd worden. Dit kan worden gestuurd naar a.lapar@asg.nl. Aanmelden via Digidoor kan gezien het tijdstip van aanleveren niet.

Wanneer het dossier volledig is, volgt een gesprek met de leerling, de ouders, vertegenwoordiger van de basisschool, de trajectbegeleider of klassenmentor/coach en de orthopedagoog van het OVC. In dit gesprek wordt gekeken of het OVC de specifieke door de leerling gevraagde ondersteuning kan bieden. Dit is mede afhankelijk van of de school voldoende capaciteit heeft.

Vóór 31 januari hoort u of uw kind kan starten in de structuurklas of bij trajectbegeleiding.

Aanmelden voor schooljaar 2024-2025 is niet meer mogelijk, beide arrangementen zijn vol.

Meer informatie? Neem contact op met mevrouw A. Lapar, orthopedagoog: a.lapar@ovc.asg.nl