Aanmelden voor de structuurklas

Het Oostvaarders College heeft een arrangement in de vorm van trajectbegeleiding voor havo- en vwo-leerlingen met een autisme spectrum stoornis(ASS) of leerlingen met een vergelijkbare ondersteuningsbehoefte. Daarnaast is er een structuurklas voor leerlingen voor wie de overstap van het basisonderwijs naar de middelbare school nog te groot is.

Voor de structuurklas is een apart aanmeldingsformulier. Klik hierLet op: dit formulier wordt in november vervangen door een nieuw formulier voor schooljaar 2023-2024.

Meer informatie? Ga naar Ons onderwijs > Begeleiding op deze site. Of neem contact op met mevrouw J. van Staveren, manager leerlingondersteuning: j.vanstaveren@ovc.asg.nl