Aanmelden voor de structuurklas

Het Oostvaarders College heeft een arrangement in de vorm van trajectbegeleiding voor havo- en vwo-leerlingen met een autisme spectrum stoornis(ASS) of leerlingen met een vergelijkbare ondersteuningsbehoefte. Daarnaast is er een structuurklas voor leerlingen voor wie de overstap van het basisonderwijs naar de middelbare school nog te groot is.

Inschrijven voor de structuurklas voor schooljaar 2023- 2024 kan vanaf 1 januari via www.digidoor.nl. Aanmelden kan tot 1 maart. Meer informatie staat nu al op www.kiesjeschoolinalmere.nl.

Meer informatie? Ga naar Ons onderwijs > Begeleiding op deze site. Of neem contact op met mevrouw J. van Staveren, manager leerlingondersteuning: j.vanstaveren@ovc.asg.nl