Aanmelden voor leerjaar 1 op het Oostvaarders College

 • Aanmelding vindt plaats op één of meerdere scholen in Almere.
 • Het reguliere aanmeldformulier voor schooljaar 2021 - 2022 kunt u hiernaast inzien.
 • Een nieuw aanmeldformulier voor schooljaar 2022 - 2023 vindt u later dit jaar op deze pagina.
 • De werkwijze is in principe als volgt:
 • U kiest de gewenste afdeling (conform klasplaatsingsvoorstel van de basisschool).
 • U kiest de gewenste talen (op het Oostvaarders College kan uw zoon/dochter twee van de drie moderne vreemde talen Frans, Duits, Spaans kiezen). 
 • U kiest 1 of 2 talentklassen waarin uw zoon/dochter is geïnteresseerd.

Voor het reguliere aanmeldingsformulier leerjaar 1: ga naar links op deze pagina.

Voor de structuurklas - dus dit is niet voor leerjaar 1 regulier - is een apart aanmeldingsformulier. Klik hier

 • ​Het formulier stuurt u in een voldoende gefrankeerde envelop naar:
  Oostvaarders College
  t.a.v. Leerlingenadministratie
  A. Boekenweg 3
  1333VD Almere

 Toelichting:

 • Onderdeel van het aanmeldingsformulier is de keuze voor een talentklas. Hierop kunt u 1 of 2 talentklassen aangeven in welke uw zoon/dochter is geïnteresseerd.
 • Indien u uw zoon/dochter aanmeldt voor de vwo Plusklas is het niet mogelijk om voor Cambridge Engels te kiezen omdat dat al opgenomen is in het reguliere programma van de Plusklassen.