Aanmelden voor leerjaar 1 op het Oostvaarders College, schooljaar 2020-2021

 • Aanmelding vindt plaats op één of meerdere scholen in Almere.
 • Het aanmeldformulier kunt u hiernaast downloaden.
 • Het aanmeldformulier wordt meegegeven tijdens de Voorlichtingsavond en is ook beschikbaar op de Open Dag
 • Uw kind moet vóór 1 maart 2020 worden aangemeld.
 • U kiest de gewenste afdeling (conform klasplaatsingsvoorstel van de basisschool).
 • U kiest de gewenste talen (op het Oostvaarders College kan uw zoon/dochter twee van de drie moderne vreemde talen Frans, Duits, Spaans kiezen). Voor groep 7/8 organiseren de docenten van deze talen een voorlichting (niet verplicht) om u en uw kind te helpen bij het maken van een keuze. Houd de data in de gaten op deze site. Ga hiervoor naar Activiteiten. Aanmelden via directiesecretariaat@ovc.asg.nl.  
 • U kiest 1 of 2 talentklassen waarin uw zoon/dochter is geïnteresseerd (zie volgende paragraaf).
 • U geeft aan of het OVC school van eerste voorkeur is. Let op: u kunt maar bij 1 school invullen dat dit de school van voorkeur is. Wijzigt uw voorkeur, dan bent u zelf verantwoordelijk om dit door te geven bij de oorspronkelijke school van voorkeur. Hierbij geldt:
  Als het OVC de school van eerste voorkeur is dan garanderen wij plaatsing.
 • ​Het formulier stuurt u in een voldoende gefrankeerde envelop naar:
  Oostvaarders College
  t.a.v. Leerlingenadministratie
  A. Boekenweg 3
  1333VD Almere

 Aanmelding Talentklas*:

 • Onderdeel van het aanmeldingsformulier is een talentklasformulier. Hierop kunt u 1 of 2 talentklassen aangeven in welke uw zoon/dochter is geïnteresseerd 
 • Uw zoon/dochter ontvangt dan een uitnodiging voor de workshops (voorlichting en intake)
 • Voor de duidelijkheid: deelname aan de voorlichting en intake is verplicht om geplaatst te kunnen worden in een talentklas
 • Daarna volgt definitieve keuze en plaatsing (mede afhankelijk van positieve intake)
 • Indien u uw zoon/dochter aanmeldt voor de vwo Plusklas is het niet mogelijk om voor Cambridge Engels te kiezen aangezien dat al opgenomen is in het reguliere programma van de Plusklassen. 

*Toelichting procedure talentklas:
Op het Oostvaarders College volgt iedere leerling de eerste drie jaar een talentklas. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling in een talentklas wordt geplaatst, die voor hem/haar het meest passend is. Vóór aanmelding op het Oostvaarders College kan de leerling deelnemen aan een workshop. Tijdens de voorlichtingsavond en ook op de Open Dag wordt uitgebreid informatie gegeven. Na aanmelding op het Oostvaarders College verzorgen wij een gecombineerde voorlichting en intake voor elke talentklas. Daarbij zijn er 2 mogelijkheden:

 1. Uw kind weet al welke talentklas hij/zij wil volgen en heeft hier al een goed beeld van. In dit geval geeft u op het talentklasformulier bij Keuze 1 de gewenste talentklas op. Bij Keuze 2 kiest u voor de optie ‘Geen tweede keuze’. Uw kind wordt dan uitgenodigd voor de intake en voorlichting voor de talentklas waar hij/zij voor gekozen heeft. Indien, na intake, besloten wordt dat uw kind niet kan worden toegelaten, dan kan uw kind een keuze maken voor een andere talentklas. Uw kind kan daarna deelnemen aan de tweede ronde van de intake en voorlichting van deze talentklas.
 2. Uw kind weet nog niet zeker welke talentklas hij/zij wil volgen. In dit geval geeft u op het talentklasformulier een eerste en een tweede keuze op. Uw kind wordt uitgenodigd voor de intake en voorlichting van de talentklassen die hij/zij heeft uitgekozen. Hierna maakt uw kind de definitieve keuze, mede afhankelijk van toelating op basis van de intake.