Aanmelden voor leerjaar 1 op het Oostvaarders College

 • Aanmelding vindt plaats op één of meerdere scholen in Almere.
 • Een nieuw aanmeldformulier voor schooljaar 2023 - 2024 vindt in november op deze pagina. Het formulier hiernaast is verouderd, maar u kunt vast zien hoe dit eruit ziet.
 • De werkwijze is als volgt:
 • U kiest de gewenste afdeling (havo of vwo conform schooladvies van de basisschool). Is er sprake van een mavo/havo- advies of havo/vwo- advies? Kies dan voor havo en vermeld het dubbele advies bij Opmerkingen.
 • U kiest de gewenste talen (op het Oostvaarders College kan uw zoon/dochter twee van de drie moderne vreemde talen Frans, Duits, Spaans kiezen). 
 • U kiest 1 of 2 talentklassen/keuzelessen waarin uw zoon/dochter is geïnteresseerd.

Voor de structuurklas - dus dit is niet voor leerjaar 1 regulier - is er een apart aanmeldingsformulier. Deze vindt u bij Aanmelden voor de structuurklas op deze site.

 • ​Het formulier stuurt u in een voldoende gefrankeerde envelop naar:
  Oostvaarders College
  t.a.v. Leerlingenadministratie
  A. Boekenweg 3
  1333VD Almere

U krijgt een aanmeldingsformulier tijdens onze open dag of u kunt een aanmeldingsformulier bij de receptie ophalen en brengen of per post versturen. Aanmelden kan ook als volgt: Download en print aanmeldingsformulier, vul het in, scan het en stuur het naar: leerlingadministratie@ovc.asg.nl

 Toelichting:

 • Onderdeel van het aanmeldingsformulier is de keuze voor een talentklas. Hierop kunt u 1 of 2 talentklassen aangeven in welke uw zoon/dochter is geïnteresseerd.
 • Indien u uw zoon/dochter aanmeldt voor de vwo Plusklas is het niet mogelijk om voor Cambridge Engels te kiezen omdat dat al opgenomen is in het reguliere programma van de Plusklassen.