Onze organisatie

Leiding van de school

De heer M.G.A. Manders, rector
Mevrouw M.E. van den Boogaard, conrector
 

Afdelingsleiders

Mevrouw E. Meijer, afdelingsleider vwo bovenbouw

Mevrouw J. Schrijver, afdelingsleider vwo onderbouw regulier en Plusklassen

De heer M. Lobregt, afdelingsleider havo bovenbouw

Mevrouw M. Leyten, afdelingsleider havo onderbouw

Mevrouw H. Snoerwang, assistent afdelingsleider vwo leerjaar 4

De heer S. Pieneman, assistent afdelingsleider vwo onderbouw en Plusklassen

De heer R. Foley, assistent afdelingsleider havo onderbouw

 

Leerlingenzorg

Mevrouw J. van Staveren, manager leerlingondersteuning