Aanmelden voor hogere leerjaren

Procedure

1. De sluitingsdatum voor externe aanmeldingen en zij-instromers is april 2024.

INSCHRIJVEN VIA: leerlingadministratie@ovc.asg.nl

Na aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging.

2. Zodra de aanmelding in behandeling wordt genomen, krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek met de desbetreffende teamleider. Als dit gesprek positief is en de leerling blijkt plaatsbaar, dan ontvangt u een voorlopige plaatsingsbrief.

3. Heeft de leerling het diploma/overgangsbewijs voor het desbetreffende leerjaar behaald, dan is de leerling toelaatbaar. We verzoeken u na het behalen van het diploma een kopie van het overgangsbewijs/diploma met cijferlijst te sturen naar leerlingadministratie@ovc.asg.nl en decaan@asg.nl

4. Als het dossier compleet is, ontvangt u een definitieve plaatsingsbrief voor het volgende schooljaar.

5. In de laatste week voor de zomervakantie ontvangt u verdere informatie over het bestellen van boeken, introductieprogramma, laptops etcetera.

Aanmeldingsformulieren hogere leerjaren

  • Aanmeldingsformulier voor leerjaar 2 en 3? Klik hier.
  • Aanmeldingsformulier voor leerjaar 4, 5 en 6? Klik hier.
  • Voor aanmelding voor leerjaar 2 en 3havo kunt u contact opnemen met de heer R. Foley (r.foley@ovc.asg.nl).
  • Voor aanmelding voor leerjaar 2 en 3vwo en 2 en 3vwo Plus kunt u contact opnemen met de heer F. Wagenmans (f.wagenmans@ovc.asg.nl).
  • Voor aanmelding voor leerjaar 4 en 5havo kunt u contact opnemen met de heer P. Eilering (p.eilering@ovc.asg.nl).
  • Voor aanmelding voor leerjaar 4, 5 en 6vwo kunt u contact opnemen met mevrouw H. Snoerwang (h.snoerwang@ovc.asg.nl)
  • Bent u/ben jij op zoek naar informatie over het aanmelden voor 4havo na het behalen van een TL- of GL- diploma? Klik voor Instroomdossier TL/GL - Havo hier.
  • Aanmelden voor leerjaar 4 Havo is mogelijk met een overgangsbewijs van 3Havo of 3Vwo of met een TL-diploma. Aanmelden vanuit een MBO-opleiding is niet mogelijk.