Aanmelden voor hogere leerjaren

  • De sluitingsdatum voor externe aanmeldingen en zij-instromers is 1 april 2020.
  • INSCHRIJVEN VIA: leerlingadministratie@ovc.asg.nl
  • Voor aanmelding voor leerjaar 2 en 3 Havo kunt u contact opnemen met de heer E. Dekter (e.dekter@ovc.asg.nl).
  • Voor aanmelding voor leerjaar 2 en 3 Plusklassen kunt u contact opnemen met mevrouw D. De Wilde (d.dewilde@ovc.asg.nl).
  • Voor aanmelding voor leerjaar 2 en 3 VWO kunt u contact opnemen met de heer G. Zimmerman (g.zimmerman@ovc.asg.nl).
  • Voor aanmelding betreffende leerjaar 4 en 5 Havo kunt u contact opnemen met de heer F. Drahmann (f.drahmann@ovc.asg.nl).
  • Bent u op zoek naar informatie over het aanmelden voor 4 Havo na het behalen van een TL-diploma? Klik dan hier voor de toelatingscode en procedure voor Almeerse scholen. Klik hier voor het Instroomdossier TL-Havo.
  • Voor aanmeldingen betreffende leerjaar 4, 5 en 6 VWO kunt u contact opnemen met mevrouw E. Meijer (e.meijer@ovc.asg.nl).
  • Klik hier voor het aanmeldingsformulier voor leerjaar 2 en 3. Klik hier voor het aanmeldingsformulier voor leerjaar 4, 5 en 6.

  • Op de aanmeldingsformulieren staat dat u het ingevulde formulier kunt sturen naar ons postadres. De school is echter gesloten en daarom raadplegen wij de brievenbus niet. Aanmelden kan als volgt: Download en print aanmeldingsformulier, vul het in, scan het en stuur het naar: leerlingadministratie@ovc.asg.nl