Aanmelden voor hogere leerjaren

  • De sluitingsdatum voor externe aanmeldingen en zij-instromers is 1 april 2019.
  • Voor aanmelding voor leerjaar 2 en 3 Havo kunt u contact opnemen met mevrouw M. van den Boogaard (m.vandenboogaard@ovc.asg.nl).
  • Voor aanmelding voor leerjaar 2 en 3 Plusklassen kunt u contact opnemen met mevrouw D. De Wilde (d.dewilde@ovc.asg.nl).
  • Voor aanmelding voor leerjaar 2 en 3 VWO kunt u contact opnemen met de heer G. Zimmerman (g.zimmerman@ovc.asg.nl).
  • Voor aanmelding betreffende leerjaar 4 en 5 Havo kunt u contact opnemen met de heer F. Drahmann (f.drahmann@ovc.asg.nl).
  • Bent u op zoek naar informatie over het aanmelden voor 4 Havo na het behalen van een TL-diploma? Klik dan hier voor de toelatingscode en procedure voor Almeerse scholen. Klik hier voor het Instroomdossier TL-Havo.
  • Voor aanmeldingen betreffende leerjaar 4, 5 en 6 VWO kunt u contact opnemen met mevrouw E. Meijer (e.meijer@ovc.asg.nl).
  • Momenteel onderzoeken wij de mogelijkheid om met ingang van schooljaar 2019-2020 te starten met het gebruik van eigen laptops van leerlingen in 4 HAVO en 4 VWO. ​Zodra hierover meer informatie bekend is, zullen wij u nader informeren. Indien u vragen heeft, kunt u zich wenden tot de afdelingsleiders HAVO bovenbouw (f.drahmann@ovc.asg.nl) of VWO bovenbouw (e.meijer@ovc.asg.nl).

Klik hier voor het aanmeldingsformulier voor leerjaar 2 en 3. Klik hier voor het aanmeldingsformulier voor leerjaar 4, 5 en 6.