Begeleiding

Het OVC geeft niet alleen goed onderwijs. We geven ook goede begeleiding. Dat vinden wij net zo belangrijk. Daarom bespreken we regelmatig de klassen, bieden we voor vrijwel alle vakken extra ondersteuningsuren aan en stellen we begeleidingsplannen op per klas. Kortom, als je extra hulp nodig hebt, dan krijg je die bij het OVC. Hieronder lees je de verschillende soorten hulp en begeleiding.  

Mentor

Elke klas heeft een mentor. Dat is een docent die ‘hoort’ bij jouw klas, een beetje zoals je juf of meester van de basisschool. Je kunt altijd bij hem of haar terecht met vragen of problemen. Mentoren letten op de sfeer in de klas. Ook houden ze in de gaten of het lukt met leren. 

Steunuren

Tijdens steunuren kun je voor een groot deel van de vakken extra hulp vragen, bijvoorbeeld om een toets voor te bereiden of omdat je graag extra uitleg wilt. Je kunt jezelf aanmelden voor zo'n keuzeles. De vakdocent kan je, vaak in samenspraak met de mentor,  ook tot het bezoeken van het steunuur verplichten. Dat moet je niet zien als straf, maar als extra stimulans om je resultaten te verbeteren.

Decaan: hulp bij studiekeuze

Je eindexamen lijkt nog ver weg, maar de tijd vliegt. Je maakt eerst een keuze voor een profiel. In welke vakken wil jij eindexamen doen? Dat hangt meestal ook samen met de studie die je na het OVC gaat doen. Weet je nog niet zo goed welke richting bij je past? Heb je hulp nodig bij het kiezen van een profiel of een studie? Misschien ben je wel benieuwd naar de beroepen die bij jou zouden kunnen passen. Daar weten decanen alles van. 

Meer hulp nodig: zorgteam

Je mentor blijft altijd het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders. Soms zijn er problemen die je niet kunt oplossen samen met je mentor. Dan kan de mentor een beroep doen op het zorgteam van het OVC. De mentor bekijkt, in overleg met de leerlingbegeleider, samen met jou wat er nodig is. De leerlingbegeleider regelt dan met het zorgteam de benodigde begeleiding. De één is bijvoorbeeld geholpen met faalangsttraining, de ander met een huiswerkklas. Je mentor kan je hier meer over vertellen. Trek vooral aan de bel als je hulp nodig hebt.

Zorgprotocollen

Het OVC kent voor diverse soorten leerlingondersteuning zorgvuldig opgestelde zorgprotocollen. Bijvoorbeeld een protocol als je dyslexie of dyscalculie hebt of een protocol voor het geven van medicijnen. Deze protocollen zijn te downloaden via ons ouderportaal als je bij ons op school zit. Je kunt ze ook opvragen bij directiesecretariaat@ovc.asg.nl

Structuurklas en trajectbegeleiding

Het Oostvaarders College heeft twee arrangementen voor havo- en vwo- leerlingen met een autisme spectrum stoornis (ASS) of leerlingen met een vergelijkbare ondersteuningsbehoefte. We bieden trajectbegeleiding en hebben een structuurklas. Beide arrangementen zijn voor leerlingen voor wie de overstap van het basisonderwijs naar de middelbare school nog te groot is. Voor beide arrangementen geldt dat er uitzicht moet zijn op functioneren in de reguliere setting. In overleg met de ouders/verzorgers dient door de school van herkomst de leerling aangemeld te worden. Voor beide arrangementen is dit uiterlijk 1 december. Meer informatie? Ga naar Ons Onderwijs> Begleiding op deze site. Of neem contact op met mevrouw A. Lapar, orthopedagoog: a.lapar@ovc.asg.nl. Bekijk ook een video via deze link.

Leerlingbegeleiding en zorglokaal

In het zorglokaal kunnen leerlingen terecht met een extra ondersteuningsbehoefte. Vanuit een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) wordt gewerkt aan de begeleiding van de leerling. Het zorglokaal is van maandag tot en met vrijdag geopend. Er is dan altijd een pedagoog en/of een onderwijsbegeleider van passend onderwijs aanwezig. Een video over leerlingbegeleiding en het zorglokaal is te bekijken via deze link.