Gymnasium

Heb je een vwo-advies en duik je graag ergens diep in? Ben je geïnteresseerd in de taal en cultuur van de Grieken en Romeinen? Dan is het gymnasium vast iets voor jou. Het gymnasium op het OVC is eigentijds en klassiek. Het gymnasium biedt inzicht in de fundamenten van de Europese beschaving. Zaken zoals filosofie, mythologie, staatsinrichting en rechtspraak vinden hun oorsprong in de Griekse en Romeinse tijd. Als jij je daarin verdiept, kun je een andere kijk op de wereld ontwikkelen.

Je krijgt vanaf leerjaar 1 al onderdelen van het Grieks en Latijn bij het vak Classics. Daarnaast krijg je veel kennis over de cultuur van de Grieken en Romeinen. Je ontdekt dat die cultuur nog steeds invloed heeft op onze eigen tijd en cultuur. Als leerling van de gymnasium Plusklas heb je ook excursies die gericht zijn op de Griekse en Romeinse oudheid. Onze gymnasiumleerlingen zijn zelfstandig, en worden door twee coaches per groep geholpen bij het zoeken naar uitdaging, verdieping en verrijking. Leerlingen uit atheneum Plus kunnen in jaar 2 ook nog voor gymnasium Plus kiezen.

De vaardigheden die je leert op het gymnasium helpen je verder bij het leren van andere moderne vreemde talen en geven meer inzicht in je eigen taal. Je leert op een andere, analytische en abstracte manier denken. Bij studies op de universiteit (onder andere Geneeskunde en Rechten) worden Griekse en Latijnse termen gebruikt. Een gymnasiumopleiding zorgt dus voor een goede voorbereiding op de universiteit.

De keuze voor plusklas gymnasium op het Oostvaarders College is een keuze voor 3 jaar, of na 1 jaar plusklas atheneum een keuze voor 2 jaar. Tussentijds overstappen van plusklas gymnasium richting plusklas atheneum is geen optie.

Wat wel kan, aan het eind van een schooljaar en naar aanleiding van het advies van de overgangsvergadering zijn twee opties:

1. van plusklas gymnasium overstappen naar vwo regulier (mits plek in de reguliere vwo klas)

2. onderzoeken of andere vakken dan Latijn/Grieks kunnen vervallen/er andere eisen aan kunnen worden gesteld qua belastbaarheid. Dit verloopt via het geven van bijvoorbeeld een vrijstelling en gaat altijd in overleg met mentoren, ouders, betrokken vakdocenten en de afdelingsleider.