Internationalisering en wereldburgerschap:

De wijde wereld dichtbij

Leren doe je niet alleen op school, maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld via een uitwisseling of reis naar het buitenland. Misschien verblijf je zelfs in een gastgezin en verdiep je je echt in de cultuur van dat land. De ervaringen die je tijdens zo’n uitwisseling opdoet, blijven je altijd bij. En je oefent meteen je taalvaardigheid. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met het Europese online samenwerkingsplatform www.eTwinning.net om digitale samenwerkingsprojecten met andere Europese scholen op te zetten.

Uitwisselingen

Ook worden uitwisselingen met scholen in het buitenland ingezet om wereldburgerschap van leerlingen te ontwikkelen. Wij doen dat momenteel in drie Erasmusprojecten, twee in de onderbouw en een in de bovenbouw.

Science meets arts

ICT

Surfing our roots

De volgende partnerscholen maken deel uit van deze projecten:

Letland, Turkije, Portugal, Polen, Italie, Belgie (Vlaanderen), Griekenland, Tjechie, Finland, Griekenland, Ijsland, Spanje, Litouwen, Portugal.

1. Erasmus+ KA2 project ICT & ACTIVE LEARNING TEACHING INSPIRING TERRIFIC is gefinancierd door het Letlandse nationale agentschap en de Europese Commissie. Het project draait voornamelijk om het verbeteren van instructie en hervorming van lessen met ICT. Binnen het project is er aandacht voor trainingen voor leerlingen en docenten, uitwisseling van ervaringen en leermiddelen met als doel om het onderwijs te vernieuwen door het organiseren van internationale wedstrijden voor leerlingen in het kader van internationaal samenwerken en om binnen dat kader vaardigheden te ontwikkelen, het creëren van een databank met materiaal voor leerlingen en docenten, het organiseren van internationale lessen gebaseerd op een projectmatige aanpak om zo de motivatie van leren en onderwijzen te verhogen, evalueren en onderzoek doen naar de opgedane resultaten.

2. Erasmus+ KA2 project SCIENCE MEETS ART is gefinancierd door het Griekse nationale agentschap en de Europese Commissie. Dankzij een lange onderwijservaring hebben alle docenten die bij dit project betrokken zijn zich gerealiseerd hoe moeilijk Science-onderwerpen zijn voor de studenten van 13 tot 18 jaar. De doelstudenten van het SMART-project vinden dat onderwerpen als chemie, natuurkunde, wiskunde of mechanica te moeilijk of zelfs onmogelijk zijn. Om deze reden verliezen ze vaak hun interesse in het bestuderen van hen meer. Bovendien lijken ze te denken dat de wetenschap niet nuttig is in hun leven. 'Waarom moeten we voor wiskunde studeren?' Is een veel voorkomende vraag die onze studenten vaak stellen. Daarom hebben onze scholen allemaal dezelfde en dringende behoefte: we moeten wetenschapsvakken begrijpelijk en aantrekkelijk maken voor onze studenten, zodat ze weten dat het leren van wetenschap betekenisvol leren is. Ze zullen ook merken dat wetenschap betekenis geeft in elke dagelijkse praktijk die aansluit op de wereld van studenten.

Het belangrijkste doel van dit project, om Science minder abstract en meer geaard te maken in het dagelijks leven, grappiger en, al met al, gemakkelijker te begrijpen. We willen leerlingen nieuwsgierig maken en inspireren om het leuk te vinden. De wetenschap zal benaderd worden door middel van kunst zoals theater, schilderen, muziek, fotografie, dans of creatief schrijven om wetenschappelijke aspecten uit te leggen. Op deze manier zullen onze studenten zich gemotiveerder voelen en zullen ze het werkelijke gebruik van de wetenschap stap voor stap, zinvol en constructief leren. Bovendien zal het vergelijken van de manier waarop wetenschap in verschillende Europese landen wordt bestudeerd, onze studenten een extra en belangrijke motivatie bieden om wetenschappelijke onderwerpen te bestuderen. Contact houden met mensen uit andere culturen en ontdekken hoe zij omgaan met dezelfde onderwerpen is essentieel voor onze studenten en het zal motiverend zijn voor de hele schoolgemeenschap (ouders, leraren, leerlingen).

3. Erasmus+ KA2 project SURFING OUR ROOTS is gefinancierd door het Litouwse nationale agentschap en de Europese Commissie. Het project startte op 1 oktober 2018 en duurt 24 maanden. Tijdens het project zullen onze studenten hun culturele erfgoed ontdekken en verkennen met behulp van WEB2-tools. We zullen ook uitwisselingen organiseren naar de partnerlanden met studenten uit elke partnerschool. U kunt ons volgen via deze website www.surfingourroots.com en via onze Twinspace.

We danken de Europese Unie om ons de kans te geven onze culturen met stu-denten in Europa te verkennen.

Uitwisseling Turkije