OVC leidt leerlingen op tot wereldburgers

Het OVC is een officiële Global Citizen School en behoort daarmee tot een netwerk van ruim 70 scholen in het voorgezet onderwijs die allemaal hetzelfde doel hebben: hun leerlingen opleiden tot wereldburger.

Internationaal tintje

Op Global Citizen scholen hebben de lessen van alle vakken een internationaal en/of intercultureel tintje. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met het Europese online samenwerkingsplatform eTwinning om digitale samenwerkingsprojecten met andere Europese scholen op te zetten. Ook is er extra aandacht voor versterkt talenonderwijs en worden uitwisselingen met scholen in het buitenland ingezet om wereldburgerschap van leerlingen te ontwikkelen. De leerlingen houden zelf een digitaal portfolio bij, waarmee ze laten zien wat ze hebben geleerd.

Over het Global Citizen Network

Het Global Citizen Network wordt gecoördineerd door Nuffic,de Nederlandse organisatie voor internationalisering. In het netwerk kunnen scholen leren van elkaar en gebruikmaken van de begeleiding en professionele trainingen van Nuffic. Bijvoorbeeld door middel van netwerkbijeenkomsten, adviesgesprekken, collegiale inspiratiebezoeken,trainingen en het ontwikkelen en delen van lesmateriaal en -methoden.