Toelatingsprocedure Oostvaarders College

In groep 8 van de basisschool is het tijd om te kiezen voor een middelbare school. Aanmelden bij het OVC kan met een havo- of vwo- advies. Als uw kind van de leerkracht op de basisschool een tl/havo- advies heeft gekregen, kan hij/zij alleen geplaatst worden met een ‘onderbouwd aanvullend positief advies’ voor havo.

Inschrijven/aanmelden

De aanmelding voor komend schooljaar gaat via www.digidoor.nl. Meer informatie kunt u vinden op KiesjeschoolinAlmere.nl en op deze site op de pagina Aanmelden voor de brugklas.

Schooladvies basisschool

De leerkracht van groep 8 geeft een schooladvies op basis van schoolresultaten in groep 6 t/m 8 en de doorstroomtoets. Het schooladvies bestaat uit één schoolsoort of uit twee naastgelegen schoolsoorten. In dat laatste geval spreken we over een: meervoudig advies, bijvoorbeeld tl/havo of havo/vwo.

Homogene en heterogene klassen havo en vwo op OVC

Op het OVC zitten leerlingen vanaf leerjaar 1 in een havo-klas, een vwo-klas of een vwo Plusklas. Dit zijn zogeheten homogene klassen.

Voor leerlingen met een meervoudig advies havo/vwo zijn er in leerjaar 1 en 2 enkele heterogene klassen met havo/vwo niveau in één klas.

Wat te doen bij tl/havo- advies?

Krijgt uw kind tl/havo als advies en verder géén ‘onderbouwd aanvullend positief advies’ voor havo van de basisschool? Dan gaan we uit van tl-advies en kan uw kind niet worden geplaatst op het OVC. Kies dan direct voor een school die theoretische leerweg (tl) aanbiedt.

Wat te doen bij havo/vwo- advies?

Krijgt uw kind havo/vwo- advies en verder géén ‘onderbouwd aanvullend positief advies’ voor vwo van de basisschool? Dan delen wij uw kind naar aanleiding van de overdrachtsgegevens van de basisschool in bij de meest passende opleiding. 

Drie voorbeelden

Amir heeft een havo/vwo advies. Hij is dus sowieso toelaatbaar op het OVC. Zijn basisschool ziet een enorme groei in de afgelopen twee jaar en onderbouwt dat in haar advies. Amir wordt geplaatst in 1vwo.

Kim heeft een tl/havo advies. De basisschool weet niet of havo erin zal zitten. De basisschool geeft geen onderbouwd aanvullend positief advies af. Omdat het OVC geen tl aanbiedt, is het beter als Kim naar een school gaat met tl en havo. Kim is niet toelaatbaar op het OVC.

Sjors heeft ook een tl/havo advies. Door persoonlijke omstandigheden laat Sjors volgens de basisschool niet zien wat hij in zich heeft. Het OVC ontvangt een ‘onderbouwd aanvullend positief advies’ en plaatst Sjors in een havo klas.

Bij vriendjes of vriendinnetjes in de klas?

Wij plaatsen leerlingen in klassen op basis van niveau en verdeling jongens/meisjes. Op het aanmeldingsformulier kunt u bij ‘Opmerkingen’ de naam van één vriend of vriendin zetten. Plaatsen bij een vriend of vriendin kan ook alleen als beide leerlingen kiezen voor dezelfde opleiding. We kunnen verder niet garanderen dat de wens gehonoreerd wordt.

Tot slot

Behaalt uw kind uiteindelijk op de tl (op een andere school) of havo bovengemiddelde resultaten, dan kan na leerjaar 1 of zelfs later een overstap naar havo of vwo worden overwogen. Ook na het behalen van een tl - diploma zijn er mogelijkheden om alsnog havo te doen en daarna hbo. Na de havo kan nog vwo worden gedaan en daarna universiteit.