Toelatingsprocedure Oostvaarders College

In groep 8 van de basisschool is het tijd om te kiezen voor een middelbare school. Aanmelden bij het OVC kan met een havo- of vwo- advies. Als uw kind van de leerkracht op de basisschool een tl/havo- advies heeft gekregen, kan hij/zij alleen geplaatst worden met een ‘aanvullend positief advies’ voor havo.

Inschrijven/aanmelden

De aanmelding voor komend schooljaar moet op 1 maart in ons bezit zijn. Inschrijven kan vanaf 1 januari op www.digidoor.nl. Meer informatie op KiesjeschoolinAlmere.nl en op deze site op de pagina Aanmelden voor de brugklas.

Schooladvies basisschool

Na 1 maart krijgt het OVC informatie van de basisschool over uw kind. De leerkracht geeft een schooladvies op basis van schoolresultaten over langere termijn en cito-uitslag of vergelijkbare toets. Het schooladvies bestaat uit één schoolsoort of uit twee naastgelegen schoolsoorten. In dat laatste geval spreken we over een: meervoudig advies, bijvoorbeeld tl/havo of havo/vwo.

Homogene klassen havo en vwo op OVC

Op het OVC zitten leerlingen vanaf leerjaar 1 in een havo-klas, een vwo-klas of een vwo Plusklas. Dit zijn zogeheten homogene klassen.

Voor leerlingen met een meervoudig advies havo/vwo gaan we in principe uit van het lagere niveau: deze leerlingen komen in een havo-klas en worden uitgedaagd om later alsnog vwo te kunnen doen. Er is dit jaar wel één dakpanklas (tweejarig) met havo/vwo niveau in één klas.

Aanvullend positief advies van de basisschool

Als van de basisschool nog een ‘aanvullend positief advies’ wordt meegegeven om een leerling toch meteen op het hogere niveau te plaatsen, dan mag de leerling meteen op dat hogere niveau starten. Bij genoemd meervoudig advies wordt dat dus niet havo, maar meteen vwo.

Dit geldt ook voor leerlingen met een meervoudig advies mavo/havo. Dus als een ‘aanvullend onderbouwd advies’ van de basisschool aangeeft dat havo toch meer past bij deze leerling, dan kan uw kind op het OVC worden geplaatst.

Wat te doen bij tl/havo- advies?

Krijgt uw kind tl/havo als advies en verder géén ‘aanvullend positief advies’ voor havo van de basisschool? Dan gaan we uit van tl-advies en kan uw kind niet worden geplaatst op het OVC. Kies dan direct voor een school die theoretische leerweg (tl) aanbiedt.

Weet u nu nog niet of het mavo of havo wordt? Dan kunt u uw kind - in afwachting daarvan - bij ons aanmelden, maar moet u niet vergeten uw kind ook in te schrijven op een andere school die wel mavo aanbiedt.

Wat te doen bij havo/vwo- advies?

Krijgt uw kind havo/vwo- advies en verder géén ‘aanvullend positief advies’ voor vwo van de basisschool? Dan gaan we uit van havo en kan uw kind in een havo-klas op het OVC worden geplaatst.

Drie voorbeelden

Karel heeft een havo/vwo advies. Hij is dus sowieso toelaatbaar op het OVC. Zijn basisschool ziet een enorme groei in de afgelopen twee jaar en onderbouwt dat in haar advies. Karel wordt geplaatst in 1vwo.

Kim heeft een tl/havo advies. De basisschool weet niet of havo erin zal zitten. De basisschool geeft geen aanvullend positief advies af. Omdat het OVC geen tl aanbiedt, is het beter als Kim naar een school gaat met tl en havo. Kim is niet toelaatbaar op het OVC.

Sjors heeft ook een tl/havo advies. Door persoonlijke omstandigheden laat Sjors volgens de basisschool niet zien wat hij in zich heeft. Het OVC ontvangt een ‘aanvullend positief advies’ en plaatst Sjors in een havo klas.

Heroverweging

Het kan zijn dat de eindtoets in mei zo goed gemaakt is dat de basisschool komt tot een hoger advies voor uw kind. Op alle scholen in Almere wordt uw kind op dezelfde school geplaatst waar hij/zij eerder voor is aangemeld, maar dan op het hogere niveau. Dit geldt zolang er plek is en de school dat niveau aanbiedt. Voorbeeld: Uw kind had een havo-advies en is aangemeld voor het OVC, maar dat wordt door de basisschool omgezet naar een vwo-advies. Uw kind wordt dan bij ons geplaatst in 1vwo. Het kan ook zo zijn dat de hogere opleiding niet wordt aangeboden op de school van aanmelding, of dat er geen plek is. Dan kunt u uw kind alsnog aanmelden op een andere school. Voorbeeld: Uw kind had een tl-advies en is aangemeld voor het BHC, maar dat wordt havo: dan kunt u alsnog aanmelden voor het OVC, want het BHC heeft geen havo-opleiding.

Bij vriendjes of vriendinnetjes in de klas?

Wij plaatsen leerlingen in klassen op basis van niveau en verdeling jongens/meisjes. Op het aanmeldingsformulier kunt u bij ‘Opmerkingen’ de naam van één vriend of vriendin zetten. Plaatsen bij een vriend of vriendin kan ook alleen als beide leerlingen kiezen voor dezelfde opleiding. We kunnen verder niet garanderen dat de wens gehonoreerd wordt.

Tot slot

Behaalt uw kind uiteindelijk op de tl of havo bovengemiddelde resultaten, dan kan na leerjaar 1 of zelfs later een overstap naar havo of vwo worden overwogen. Ook na het behalen van een tl - diploma zijn er mogelijkheden om alsnog havo te doen en daarna hbo. Na de havo kan nog vwo worden gedaan en daarna universiteit.