Toelatingsprocedure Oostvaarders College

In groep 8 van de basisschool is het tijd om te kiezen voor een middelbare school. Aanmelden bij het OVC kan met een havo- of vwo- advies. Als uw kind van de leerkracht op de basisschool een vmbo- advies heeft gekregen, is plaatsing op het OVC niet mogelijk.

De aanmelding moet in principe op 1 maart vóór het komend schooljaar in ons bezit zijn. Het aanmeldingsformulier van schooljaar 2021-2022 staat op deze site bij ‘Aanmelden voor de brugklas’. Dit wordt in de loop van het komend jaar een nieuw formulier voor schooljaar 2022-2023. U kunt het formulier ook ophalen bij de receptie of hiervoor bellen naar 036-549249.

Het volledig ingevulde formulier kunt u sturen of brengen naar het OVC: A. Boekenweg 3, 1333 VD Almere. Daarna krijgt u van ons een brief waarin wij aangeven dat de aanmelding in behandeling is. Na 1 maart krijgt het OVC informatie van de basisschool over uw kind. De leerkracht doet een ‘klasplaatsingsvoorstel’ op basis van schoolresultaten over langere termijn en cito-uitslag of vergelijkbare toets. Eind mei is er een ‘warme overdracht’. Hierbij bespreken de leerkrachten van groep 8 en ambassadeurs van onze school de aangemelde leerlingen. Op basis van deze informatie beslissen we definitief of uw kind naar het OVC kan en zo ja, in welke klas. Als de eindtoets in mei leidt tot een aangepast advies, moet dat bij ons bekend zijn vóór 1 juni. Daarna wordt alsnog bekeken of er plaats is in de afdeling naar keuze. Onze richtlijn voor de klasgrootte is: 30 leerlingen.

Meer informatie vindt u in onderstaand document.

Klik op de link.