Vwo Plusklassen (gymnasium en atheneum)

Ben je nieuwsgierig, leer je graag en hou je van een uitdaging? Dan voel je je vast thuis in de Plusklassen van het OVC. In onze Vwo Plusklas-afdeling zitten atheneum Plusklassen en gymnasium Plusklassen. Je kunt kiezen voor plusklas 1 gymnasium en plusklas 1 atheneum. Na jaar 1 plusklas atheneum kun je in jaar 2 alsnog kiezen voor het gymnasium. 

In de vwo Plusklas bereiden wij jou optimaal voor op het wetenschappelijk onderwijs, zowel in kennis als in vaardigheden. We besteden veel aandacht aan de '21e eeuwse vaardigheden'. Denk bijvoorbeeld aan kritisch denken, creativiteit, samenwerking en probleemoplossend denken. Je oefent die vaardigheden tijdens de projectweken maar ook in de lessen. Je gaat ontdekken hoe verschillende vakken gecombineerd worden voor het oplossen van vragen. In de Vwo Plusklas krijg je naast de gewone schoolvakken:

 • Wetenschapsoriëntatie: hier leer je alles over de verschillende manieren van onderzoek doen net als op de universiteit. Wij bereiden de leerlingen voor op het wetenschappelijk onderwijs op het gebied van onderzoeksvaardigheden en schrijfvaardigheid, in het licht van vaardigheden die worden gevraagd op de vervolgopleidingen.
 • Classics: bij dit vak leer je de basis van Latijn, maak je kennis met Grieks en leer je over de Griekse en Romeinse oudheid. Dit vak is goed voor je algemene ontwikkeling en zelfontplooiing. Of je nu voor gymnasium of voor atheneum kiest, je leert dat de klassieke cultuur nog steeds van grote invloed is op onze eigen tijd en cultuur. Vanaf jaar 2 krijgen gymnasiasten Latijn en Grieks apart in het rooster, en komt het vak Classics voor atheneum Plus te vervallen.
 • Cambridge Engels: vanaf de eerste les wordt alleen maar Engels gesproken. Zo leer je sneller de taal. Na een aantal jaren kun je een internationaal erkend diploma halen.
 • Debat en Filosofie: deze vakken staan niet apart op het rooster maar komen aan bod bij Nederlands, Engels en Geschiedenis
 • Projectweken: wij werken sneller door de vaklesstof heen, zodat we tijd overhouden voor projecten. In die projecten werken we vakoverstijgend aan onderwerpen als 'vrijheid'en voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs. 
 • Maatwerk: bij de atheneum Plusklassen en de gymnasium Plusklassen bieden we je de mogelijkheid tot maatwerk, zodat je fijn in je eigen tempo kunt werken en kiezen voor welk vak je meer of minder doet.
 • Coaches: twee coaches per groep helpen je bij het maken van die keuzes en begeleiden je bij je persoonlijke ontwikkeling. De atheneum Plusklas richt zich op het ontwikkelen en uitdagen van jouw academische vaardigheden. De gymnasium Plusklas is gericht op uitdaging, verdieping en zelfstandigheid. We toetsen 'formatief' en zien snel waar je extra in moet oefenen en welke stof je al beheerst. Zodoende kunnen wij verschillen aanbieden in het klassikale aanbod.
 • Talentklassen: ook neem je deel aan één van de talentklassen Kunst, Sport, I AM of Science.
 1. Wie kan deelnemen? 

 • Je moet een 'enkelvoudig' vwo-advies van de basisschool krijgen.
 • Je doet mee aan de screening van de vwo Plusklas. Dit geldt voor plusklas atheneum en plusklas gymnasium. Dit betekent dat je na inschrijving wordt uitgenodigd om op school mee te doen aan een aantal opdrachten zodat wij kunnen zien of je past/leerbaar bent binnen onze plusklasopzet. We letten erop of je kunt samenwerken, dieper doordenkt over bepaalde onderwerpen en verbanden kunt leggen.
 • Na de 'screening' krijg je een bericht waarin kan staan: 1.'toegelaten tot de vwo Plusklas'of 2.'naar de vwo Plusklas: atheneum plusklas of gymnasium plusklas met een aandachtsgebied' (bijvoorbeeld als we zien dat je nog moeite hebt om gedachten onder woorden te brengen, maar dat zeer waarschijnlijk wel kunt leren) of 3. 'toegelaten tot de afdeling vwo regulier'(dat is geen Plusklas).Dit betekent dat je op het OVC altijd verzekerd bent van een plekje op het vwo.
 • Voor de Plusklas betaal je € 200,- extra (exclusief examenkosten) per jaar. Dit betreft een vrijwillige ouderbijdrage. Door dit bedrag kan je persoonlijke coach jouw talenten helpen ontwikkelen en doe je mee aan leuke en leerzame excursies.