Mentor- en vakdocentenavonden

Op de mentoravonden kunt u spreken met de mentor van uw kind. Dat kan twee keer per jaar, als de cijfers van uw kind bekend zijn. Aan het eind van het schooljaar krijgt uw kind een eindrapport mee naar huis. U kunt de mentor vragen stellen over hoe het met uw kind gaat op school. 

Vakdocentenavonden

Na het eerste en tweede rapport zijn er “tien-minuten-spreekavonden”. U kunt dan spreken met vakdocenten van bijvoorbeeld wiskunde, aardrijkskunde of Duits. Zij kunnen u vertellen hoe het gaat met het schoolwerk van uw kind. Hebt u tussendoor vragen? Natuurlijk kunt u dan altijd een afspraak maken voor een gesprek met een vakdocent, of met de mentor van uw kind.