Driehoeksgesprekken (ouder-leerling-mentor)

Tijdens zogeheten driehoeksgesprekken bespreken ouder, leerling en mentor samen de vorderingen. Dat kan twee keer per jaar, als de cijfers van uw kind bekend zijn. Aan het eind van het schooljaar krijgt uw kind een eindrapport mee naar huis. U kunt de mentor vragen stellen over hoe het met uw kind gaat op school. 

Tussentijds contact met de mentor

Hebt u tussendoor vragen? Natuurlijk kunt u dan altijd de mentor van uw kind mailen of een afspraak maken voor een gesprek.