Proeflesmiddagen voor groep 8

Proeflesmiddagen voor groep 8

Op 4 november hielden wij onze voorlichtingsavond voor leerlingen uit groep 8 en hun ouders/verzorgers. Fijn dat er zoveel bezoekers waren! De open dag van 29 januari is het volgende moment om elkaar te ontmoeten. Daarna volgen de proeflesmiddagen. Schrijf je in! Lees meer »
Nieuwe mediatheek feestelijk geopend

Nieuwe mediatheek feestelijk geopend

De nieuwe mediatheek van het Oostvaarders College is op 15 oktober feestelijk in gebruik genomen. Franc Weerwind, burgemeester van Almere, leende het eerste boek uit aan een leerling en sprak over het belang van lezen in de ontwikkeling van jonge mensen.

Lees meer »
Eerste plaats scholierentriathlon 2021

Eerste plaats scholierentriathlon 2021

Na twee jaar was er donderdag 9 september eindelijk weer een aangepaste scholierentriathlon! Totaal 200 leerlingen van diverse middelbare scholen in Nederland hebben zich van hun beste kant laten zien bij de Junior Challenge, tevens het open Nederlands kampioenschap voor scholieren. Het OVC behaalde de eerste plaats. Lees meer »
Buitensluiten? Uitgesloten!

Buitensluiten? Uitgesloten!

Het motto van de Week Tegen Pesten  2021 – die dit jaar gehouden wordt van 27 september tot en met 1 oktober -  is ‘Buitensluiten? Uitgesloten!’. Door mee te doen aan de Week Tegen Pesten, maken we een goede start in het nieuwe schooljaar, waarin we met elkaar zorgen voor een fijne en veilige school.

Lees meer »
Introductiedagen voor onderbouwleerlingen

Introductiedagen voor onderbouwleerlingen

Voorafgaand aan de reguliere lessen kregen onze onderbouw-leerlingen van 25 tot en met 27 augustus een introductieprogramma aangeboden. Voor de meeste leerlingen was het fijn om elkaar na de vakantie weer opnieuw op school te ontmoeten. Lees meer »
Het OVC feliciteert alle geslaagden

Het OVC feliciteert alle geslaagden

Heel veel examenleerlingen konden begin juli een havo- of vwo- diploma in ontvangst nemen. Wij vinden het fantastisch dat zij ondanks dit lastige jaar zo goed gepresteerd hebben. Speciale dank gaat ook uit naar de examendocenten en andere medewerkers die zich hiervoor hebben ingezet.

Lees meer »
Cambridge examens met goed resultaat

Cambridge examens met goed resultaat

Afgelopen maart en april hebben 58 van onze leerlingen uit de klassen 4havo, 5havo en 5vwo deelgenomen aan het Cambridge examen C1 (Advanced) of C2 (Proficiency). Net als vorige jaren is het slagingspercentage hoog.

Lees meer »
Oostvaardersplein feestelijk in gebruik genomen

Oostvaardersplein feestelijk in gebruik genomen

Op 8 juni vond de feestelijke opening plaats van het Oostvaardersplein, een heerlijk terras grenzend aan de kantine en aula van het Oostvaarders College. Het plein is mogelijk gemaakt door een gulle gift van de ouderraad.

Lees meer »
Meer nieuwe leerlingen dan vorig jaar

Meer nieuwe leerlingen dan vorig jaar

Van de leerlingen die nu nog in groep 8 zitten, gaan ruim 270 leerlingen na de zomer op het OVC starten in een havo- of vwo- klas. Het zijn er circa veertig meer dan vorig jaar en het OVC zit daarmee in de lift. Lees meer »
OVC veilig open voor alle leerlingen

OVC veilig open voor alle leerlingen

Op maandag 1 maart is het OVC gestart met hybride lesgeven waarbij alle leerlingen ongeveer 2,5 dagen in de week fysiek les hebben en de andere dagen de lessen online kunnen volgen. Om iedereen welkom te heten, hing er de eerste week een spandoek op het schoolhek met de tekst: ‘We zijn blij dat jullie er weer zijn’.

Lees meer »
Oog voor elkaar op Paarse Vrijdag

Oog voor elkaar op Paarse Vrijdag

Op Paarse Vrijdag 11 december droegen medewerkers van het OVC een paars mondkapje. In de aula stond een kraampje met leerlingen die in het paars gekleed waren. Daarmee wilden we laten zien dat we oog voor elkaar hebben, dat we elkaar zien en dat we op elkaar letten ongeacht ras, geloof, geaardheid of gender.

Lees meer »
MUNESCO-conferentie 2020

MUNESCO-conferentie 2020

Op donderdag 3 en vrijdag 4 december heeft op het OVC een MUNESCO-conferentie plaatsgevonden. MUNESCO is, net zoals de welbekende MUN’s (Model United Nations), een nabootsing van de vergadering van de Verenigde Naties. Hierbij verplaatsen leerlingen zich in de rol van vertegenwoordigers van landen.

Lees meer »
Inspectie geeft voldoende voor havo

Inspectie geeft voldoende voor havo

Op dinsdag 29 september heeft de inspectie onze havo onderzocht. Na een intensieve dag is er goed nieuws: de inspectie waardeert ook onze havo met een voldoende.

Lees meer »
Week tegen Pesten

Week tegen Pesten

De landelijke Week tegen Pesten duurde dit jaar van 21 t/m 25 september. Het OVC deed hieraan mee en besteedde in de (mentor)lessen aandacht aan het tegengaan van pesten. Lees meer »
OVC- leerlingen praten mee op alle niveaus

OVC- leerlingen praten mee op alle niveaus

Leerlingenpanels per jaarlaag voor de dagelijkse gang van zaken, een jaarlijks pizzapanel met een actueel thema voor alle leerlingen, een bloeiende leerlingenraad met een eigen kantoor en geen lege plekken in de medezeggenschapsraad. Met de inbreng van leerlingen zit het wel goed op het OVC. In een landelijk tijdschrift verscheen hierover onlangs een artikel. Lees meer »
Hond Jip helpt leerlingen te ontspannen

Hond Jip helpt leerlingen te ontspannen

De trajectbegeleiding van het Oostvaarders College wordt versterkt door een nieuwe medewerker: hond Jip. Lees meer »
Eerste en tweede prijs bij Scholierentriathlon

Eerste en tweede prijs bij Scholierentriathlon

Onze OVC-leerlingen scoorden fantastisch bij de jaarlijkse scholierentriathlon Junior Challenge die op donderdag 12 september werd gehouden. De eerste en tweede prijs gingen naar Mauro Dieters en Mael Plasschaert in een veld van 700 deelnemers.

Lees meer »