Schoolkosten

De scholen in Nederland worden bekostigd door de overheid. Op basis van het aantal leerlingen, het soort leerlingen en het type onderwijs ontvangt elke school een vergoeding. Met deze vergoeding kan het basisonderwijspakket worden verzorgd. Op het OVC willen we aan onze leerlingen meer bieden dan het basispakket. Al die extra’s kosten uiteraard wel geld. Deze extra kosten worden niet door de overheid vergoed.

Schoolfonds

Op het OVC is een schoolkostenfonds ingesteld. In dit fonds zijn de extra schoolkosten opgenomen. Deelname aan het fonds is in principe vrijwillig, maar alleen met uw deelname kunnen wij uw zoon of dochter meer bieden. Bijvoorbeeld de kennismakingsactiviteiten, vakexcursies en een aantal sportieve en culturele activiteiten. Wij hopen dan ook te kunnen rekenen op uw bijdrage.

Uiteraard proberen wij de kosten voor u zo laag mogelijk te houden. De hoogte van uw bijdrage is in overleg met de ouderraad en de oudergeleding uit de medezeggenschapsraad vastgesteld en wordt jaarlijks geëvalueerd.

Vrijwillige ouderbijdrage

Naast het schoolkostenfonds vragen wij voor ieder kind een vrijwillige ouderraadbijdrage. Met deze bijdrage kunnen wij de kosten en de activiteiten georganiseerd vanuit de ouderraad dekken. Deze vrijwillige ouderraadbijdrage bedraagt € 5,- per jaar. Ook voor de talentklassen wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Mocht u ervoor kiezen om niet aan een activiteit of voorziening te betalen dan bepaalt uiteindelijk het budget of we de voorziening of activiteit toch (geheel of gedeeltelijk) voor alle leerlingen kunnen organiseren. Is dat niet het geval, dan vervalt de voorziening/activiteit. Betalende ouders ontvangen aan het eind van het schooljaar het gehele of gedeeltelijke bedrag terug.

In onze schoolgids kunt u meer lezen over de schoolkosten. Ga hiervoor naar de button Documenten > Schoolgids.

Met vragen of opmerkingen kunt u zich via e-mail wenden tot: a.haatrecht@ovc.asg.nl