Schoolkosten

De scholen in Nederland worden bekostigd door de overheid. Op basis van het aantal leerlingen, het soort leerlingen en het type onderwijs ontvangt elke school een vergoeding. Met deze vergoeding kan het basisonderwijspakket worden verzorgd. Op het OVC willen we aan onze leerlingen meer bieden dan het basispakket. Al die extra’s kosten extra geld. Deze extra kosten worden niet door de overheid vergoed.

Schoolfonds

Op het OVC is een schoolkostenfonds ingesteld. In dit fonds zijn de extra schoolkosten opgenomen. Deelname aan het fonds is in principe vrijwillig, maar alleen met uw deelname kunnen wij uw zoon of dochter meer bieden. Bijvoorbeeld de kennismakingsactiviteiten, vakexcursies en een aantal sportieve en culturele activiteiten. Wij hopen dan ook te kunnen rekenen op uw bijdrage.

Uiteraard proberen wij de kosten voor u zo laag mogelijk te houden. De hoogte van uw bijdrage is in overleg met de ouderraad en de oudergeleding uit de medezeggenschapsraad vastgesteld en wordt jaarlijks geëvalueerd.

Vrijwillige ouderbijdrage

Naast het schoolkostenfonds vragen wij voor ieder kind een vrijwillige ouderraadbijdrage. Met deze bijdrage kunnen wij de kosten en de activiteiten georganiseerd vanuit de ouderraad dekken. Deze vrijwillige ouderraadbijdrage bedraagt € 5,- per jaar. Onder meer voor de talentklassen wordt een (verplichte) bijdrage gevraagd. Een overzicht hiervan vindt u in de schoolgids.

In onze schoolgids kunt u meer lezen over de schoolkosten.

Met vragen of opmerkingen kunt u zich via e-mail wenden tot: a.haatrecht@ovc.asg.nl

Sparen voor buitenlandse excursies en werkweken

In het jaar vóórdat onze leerlingen eindexamen doen, organiseert het OVC voor die leerlingen excursies/werkweken. Leerlingen krijgen de kans om op reis te gaan naar bijvoorbeeld Rome, Barcelona, Oostenrijk, Londen of Parijs.

Uiteraard doen de organisatoren er alles aan om de kosten voor deze excursies zo laag mogelijk te houden. Toch kost zo'n excursie/werkweek in het buitenland al gauw tussen de € 300 en € 500.

Omdat al vanaf de eerste klas bekend is dat er op pad gegaan wordt, kunnen ouders ervoor sparen. Velen zullen dat via de eigen bank doen, maar enkele honderden ouders spaarden de afgelopen jaren via de school. Stichting ABVO Flevoland, het bestuur waaronder de school valt, heeft namelijk enkele jaren geleden een spaarrekening geopend waarop ouders per maand of per kwartaal een bedrag sparen voor deelname aan één van deze (buitenlandse) excursies/werkweken (middels een afgegeven incasso).

Bent u hierin geïnteresseerd? Stuurt u dan een e-mail naar sparen@abvoflevoland.nl.