Er zijn in het eerste jaar homogene havo en vwo brugklassen. Voor leerlingen waar nog twijfel bestaat over havo of atheneum niveau is het mogelijk om één of twee jaar in een heterogene havo-atheneum klas onderwijs te volgen. Dit geeft leerlingen, ouders en docenten tijd en ruimte om te verkennen wat de meest passende opleiding is.

Binnen de opleidingen zijn er door de leerling ook nog diverse keuzes te maken zodat ons onderwijs zo goed mogelijk aansluit bij de belangstelling van de leerling.

Wij willen leerlingen stimuleren en ondersteunen om kansen te creëren en daarbij goede keuzes te maken voor een waardevolle toekomst. Wij geloven dat onderwijs dat leerlingen optimaal stimuleert om zich te ontwikkelen, te ontplooien en te leren, de beste voorbereiding is voor een waardevolle toekomst. Daarom onze slogan: ‘kansen en keuzes voor ieder talent’.