Studievoortgang

Het OVC is groot in kleinschaligheid. De ruim 1500 leerlingen zijn verdeeld over vier docententeams waardoor leerlingen en docenten elkaar kennen. We werken samen onder het motto: fouten maken mag. En er is veel ruimte voor eigen keuzes waardoor iedere leerling zijn of haar eigen route kan volgen met begeleiding van docenten.

Mentorlessen

De mentor onderhoudt contacten met ouders, docenten, teamleerlingbegeleider en afdelingsleider. De mentor geeft in het eerste leerjaar 2 lessen per week. In de mentorlessen wordt aandacht besteed aan studievaardigheden, de voortgang van de studie, de cijfers en de oriëntatie op vervolgonderwijs. Maar er wordt ook gesproken over zaken als groepsvorming, veiligheid en gezond leven.

Studieresultaten en Absentie

U kunt online de studieresultaten en absentie van uw kind volgen door SOM te raadplegen.