Absentie

Uw kind kan ziek worden tijdens of na schooltijd, of tijdens schooltijd een doktersbezoek hebben. Wij spreken dan over geoorloofd verzuim. Maar uw kind kan ook besluiten om een keer te spijbelen, misschien wel zonder dat aan u te vertellen. Wij spreken dan van ongeoorloofd verzuim. Wij brengen u dan snel op de hoogte. Ook kunt u via de SOM- app op elk moment van de dag zien of uw kind afwezig of te laat is geweest. 

Het is belangrijk dat u uw kind vooraf afmeldt. Dit kan door middel van: 

  • een melding via de SOM-app: dit is het gemakkelijkste omdat u dan vanzelf om de informatie wordt gevraagd die benodigd is;
  • of e-mail naar de absentenadministratie@ovc.asg.nl. Dan moet u er wel aan denken om door te geven: voornaam en achternaam van uw kind, klas, reden van absentie.

Let op: zonder afmelding vooraf wordt uw zoon/dochter als ongeoorloofd genoteerd.

Te laat komen

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen ook op tijd in de les zijn. 

Iedere ochtend staan er zowel conciërges als afdelingsleiders/ schoolleiding bij de deur. Leerlingen worden ontvangen en gezien. Schoolpassen worden bij de ‘te laat komers' gescand, de leerlingen worden direct aangesproken en gaan naar de les. Deze leerlingen melden zich de volgende dag om 08.00 uur bij de conciërge/receptie met hun schoolpas.

Als een leerling geen schoolpas bij zich heeft, dan wordt de leerling naar huis gestuurd om de schoolpas te halen en wordt het gemiste uur ingehaald tijdens het 9e uur op dezelfde dag bij de conciërge met een passende activiteit.

De schoolpas is verplicht. Mocht een leerling geen schoolpas meer hebben, dan is het mogelijk om (tegen betaling) een nieuwe schoolpas aan te vragen bij de mediatheek.

Meer informatie over het verzuim- en te laat beleid vindt u in de schoolgids.