Lestijden en vakanties

Anders dan de basisschool beginnen de lessen niet meer elke dag op dezelfde tijd. Hieronder vindt u meer informatie over lestijden en lesroosters.  

Lesrooster              

Elke klas heeft een eigen rooster. Daarop staat hoe laat de les begint en wie de les geeft. Natuurlijk staat er ook bij in welk lokaal de les is. Zodra de leerling op het OVC zit, kan deze het rooster raadplegen via Zermelo.

Pauzes

In de onderbouw is er na het tweede uur en het vijfde lesuur pauze. (In de bovenbouw is dat: na het derde en zesde lesuur.)

Lestijden

De lestijden voor de onderbouw en de bovenbouw kunt u hier vinden.

 

Organisatie- studiedagen en roostervrije dagen 

Ieder jaar zijn er een paar organisatiedagen, studiedagen en roostervrije dagen. De docenten hebben dan bijvoorbeeld een studie(mid)dag of een voortgangs-/rapportvergadering. De leerlingen hebben op die dagen geen les. Voor actuele informatie over de data verwijzen we naar het rooster op het leerlingportaal en de jaarplanning op ons ouderportaal.

 

Vakanties 2022-2023

Zomervakantie 2022

Herfstvakantie

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie

Tweede Paasdag

Meivakantie*

Hemelvaart

Tweede Pinksterdag

Zomervakantie 2023

18 juli t/m 26 augustus 2022

17 t/m 21 oktober 2022

26 december 2022 t/m 6 januari 2023

27 februari t/m 3 maart 2023

10 april 2023

24 april t/m 5 mei 2023

18 en 19 mei 2023

29 mei 2023

24 juli t/m 1 september 2023

* Inclusief Koningsdag en Bevrijdingsdag.

Goede Vrijdag valt op 7 april en is geen vrije dag.

Vrijdag 19 mei valt direct na Hemelvaart en is een roostervrije dag.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de site van het ministerie:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/vraag-en-antwoord/wanneer-zijn-de-schoolvakanties.html

Ieder jaar zijn er ook een paar organisatie- en roostervrijedagen. De docenten hebben dan bijvoorbeeld een studie(mid)dag of een doorstroomvergadering. De leerlingen zijn dan lesvrij. Deze dagen staan vermeld op ons ouderportaal dat alleen voor onze huidige ouders/verzorgers is in te zien.