Lestijden en vakanties

Anders dan de basisschool beginnen de lessen niet meer elke dag op dezelfde tijd. Hieronder vindt u meer informatie over lestijden en lesroosters.  

Lesrooster              

Elke klas heeft een eigen rooster. Daarop staat hoe laat de les begint en wie de les geeft. Natuurlijk staat er ook bij in welk lokaal de les is. Zodra de leerling op het OVC zit, is hier het lesrooster te vinden.

Pauzes

In de onderbouw is er na het tweede uur en het vierde lesuur pauze. (In de bovenbouw is dat: na het derde en vijfde lesuur.)

Lestijden

De lestijden voor de onderbouw en de bovenbouw kunt u hier vinden.

Organisatiedagen 2018-2019

Ieder jaar zijn er ook een paar organisatiedagen. De docenten hebben dan bijvoorbeeld een studie(mid)dag of een voortgangs-/
rapportvergadering. De leerlingen hebben op die dagen geen les. Hieronder staan de data voor dit studiejaar. 

Maandag 3 september 2018

Dinsdag 4 september 2018

Dinsdag 11 december 2018

Vrijdag 22 maart 2019

Dinsdag 2 april 2019

Maandag 8 juli 2019

Dinsdag 9 juli 2019

Vrijdag 12 juli 2019

Vakanties 2018-2019

Herfstvakantie

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie

Goede vrijdag

2e Paasdag

Meivakantie

Hemelvaartsdag

2e Pinksterdag

Zomervakantie

22 oktober t/m 26 oktober 2018

24 december t/m 4 januari 2019

18 februari t/m 22 februari 2019

19 april 2019

22 april 2019

23 april t/m 3 mei 2019

30 mei 2019 en 31 mei 2019

10 juni 2019

15 juli 2019 t/m 23 augustus 2019

   
   

Vakanties 2019-2020

Herfstvakantie van 19 oktober t/m 27 oktober 2019.