Lestijden en vakanties

Anders dan de basisschool beginnen de lessen niet meer elke dag op dezelfde tijd. Hieronder vindt u meer informatie over lestijden en lesroosters.  

Lesrooster              

Elke klas heeft een eigen rooster. Daarop staat hoe laat de les begint en wie de les geeft. Natuurlijk staat er ook bij in welk lokaal de les is. Zodra de leerling op het OVC zit, kan deze het rooster raadplegen via Zermelo.

Pauzes

In de onderbouw is er na het tweede uur en het vijfde lesuur pauze. (In de bovenbouw is dat: na het derde en zesde lesuur.)

Lestijden

De lestijden voor de onderbouw en de bovenbouw kunt u hier vinden.

 

Organisatie- studiedagen en roostervrije dagen 

Ieder jaar zijn er een paar organisatiedagen, studiedagen en roostervrije dagen. De docenten hebben dan bijvoorbeeld een studie(mid)dag of een voortgangs-/rapportvergadering. De leerlingen hebben op die dagen geen les. Voor actuele informatie over de data verwijzen we naar het rooster op het leerlingportaal en de jaarplanning op ons ouderportaal.

 

Vakanties 2021-2022

Zomervakantie 2021

Herfstvakantie

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie

Tweede Paasdag

Meivakantie

Hemelvaartsdag

Tweede Pinksterdag

Zomervakantie 2022

12 juli t/m 20 augustus 2021

18 t/m 22 oktober 2021

27 december 2021 t/m 7 januari 2022

21 t/m 25 februari 2022

18 april 2022

25 april t/m 6 mei 2022

26 mei 2022

6 juni 2022

18 juli t/m 26 augustus 2022

Goede Vrijdag valt op 15 april en is geen vrije dag.

Vrijdag 27 mei valt direct na Hemelvaart en is een roostervrije dag.