Lestijden en vakanties

Anders dan de basisschool beginnen de lessen niet meer elke dag op dezelfde tijd. Hieronder vindt u meer informatie over lestijden en lesroosters.  

Lesrooster              

Elke klas heeft een eigen rooster. Daarop staat hoe laat de les begint en wie de les geeft. Natuurlijk staat er ook bij in welk lokaal de les is. Zodra de leerling op het OVC zit, kan deze het rooster raadplegen via Zermelo. 

Pauzes

In de onderbouw is er na het tweede uur en het vijfde lesuur pauze. (In de bovenbouw is dat: na het derde en zesde lesuur.)

Lestijden

De lestijden voor de onderbouw en de bovenbouw kunt u hier vinden.

In sommige gevallen of weken hanteren wij een 40-minutenrooster

Organisatie- studiedagen en roostervrije dagen

Ieder jaar zijn er een paar organisatiedagen, studiedagen en roostervrije dagen. De docenten hebben dan bijvoorbeeld een studie(mid)dag of een voortgangs-/rapportvergadering. De leerlingen hebben op die dagen geen les. Voor actuele informatie over de data verwijzen we naar het rooster op het leerlingportaal en de jaarplanning op ons ouderportaal.

 

Vakanties 2023-2024

Zomervakantie 2023

Herfstvakantie

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie

Tweede Paasdag

Meivakantie*

Hemelvaart

Tweede Pinksterdag

Zomervakantie 2024

24 juli t/m 1 september 2023

23 t/m 27 oktober 2023

25 december 2023 t/m 5 januari 2024

19 t/m 23 februari 2024

1 april 2024

29 april t/m 10 mei 2024

9 mei 2024 (valt in meivakantie)

20 mei 2024

22 juli t/m 30 augustus 2024

* Inclusief Koningsdag en Bevrijdingsdag.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de site van het ministerie. Wij vallen in regio Noord:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/overzicht-schoolvakanties-per-schooljaar/overzicht-schoolvakanties-2023-2024

Ieder jaar zijn er ook een paar organisatie- en roostervrijedagen. De docenten hebben dan bijvoorbeeld een studie(mid)dag of een doorstroomvergadering. De leerlingen zijn dan lesvrij. Deze dagen staan vermeld op ons ouderportaal dat alleen voor onze huidige ouders/verzorgers is in te zien.