Lestijden en vakanties

Anders dan de basisschool beginnen de lessen niet meer elke dag op dezelfde tijd. Hieronder vindt u meer informatie over lestijden en lesroosters.  

Lesrooster              

Elke klas heeft een eigen rooster. Daarop staat hoe laat de les begint en wie de les geeft. Natuurlijk staat er ook bij in welk lokaal de les is. Zodra de leerling op het OVC zit, is hier het lesrooster te vinden.

Pauzes

In de onderbouw is er na het tweede uur en het vierde lesuur pauze. (In de bovenbouw is dat: na het derde en vijfde lesuur.)

Lestijden

De lestijden voor de onderbouw en de bovenbouw kunt u hier vinden.

 

Organisatie- studiedagen en roostervrije dagen 2019-2020 

Ieder jaar zijn er een paar organisatie, studiedagen en roostervrije dagen. De docenten hebben dan bijvoorbeeld een studie(mid)dag of een voortgangs-/rapportvergadering. De leerlingen hebben op die dagen geen les. Hieronder staan de data voor schooljaar 2019-2020. 

Vrijdag 7 februari 2020 studiemiddag- leerlingen vrij vanaf 13.30 uur

Donderdag 12 maart 2020 studiemiddag- leerlingen vrij vanaf 13.30 uur

Dinsdag 31 maart 2020

Donderdag 9 april 2020

Maandag 20 april 2020 studiemiddag- leerlingen vrij vanaf 13.30 uur

Vrijdag 24 april 2020

Maandag 29 juni 2020

Dinsdag 30 juni 2020

Vrijdag 3 juli 2020

 

 

Vakanties 2019-2020

Herfstvakantie

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie

Goede vrijdag

2e Paasdag

Meivakantie

Hemelvaartsdag

2e Pinksterdag

Zomervakantie

21 oktober t/m 25 oktober 2019

23 december t/m 3 januari 2020

17 februari t/m 21 februari 2020

10 april 2020

13 april 2020

27 april t/m 5 mei 2020

21 mei 2020 en 22 mei 2020

1 juni 2020

6 juli 2020 t/m 14 augustus 2020