Revisie

Revisie

Revisie

Het Oostvaarders College kent een zorgvuldige overgangsprocedure waarbij de docentenvergadering besluiten neemt met betrekking tot de overgang. Deze besluiten zijn bindend. Vanzelfsprekend hopen wij dat u met ons meent dat het meest verstandige besluit genomen is. Het komt een enkele keer voor dat er sprake is van nieuwe informatie die op het moment van de docentenvergadering niet voorhanden was en betrekking heeft op:

Onjuiste toepassing van de beoordelingsnormen

Het onvoldoende of niet mee laten tellen van andere relevante gegevens

Alleen in die gevallen bestaat de mogelijkheid om revisie aan te vragen. U kunt revisie aanvragen door voor woensdag 19 juli 20.00 uur een mail met een kort en goed onderbouwd verzoek te doen bij de rector, m.manders@ovc.nl. Gezien het korte tijdsbestek tussen docentvergadering en revisievergadering worden later en/of bij andere personen ingediende verzoeken niet in behandeling genomen, tenzij de rector meent om zwaar wegende omstandigheden een uitzondering te moeten maken.

De revisievergaderingen vinden donderdag 20 juli plaats. U wordt dezelfde dag door de mentor telefonisch geïnformeerd over het besluit. Dit besluit is bindend. Zie voor meer informatie het revisiereglement in het ouderportaal.