Debatteam in gesprek met wethouders en ambtenaren

Debatteam in gesprek met wethouders en ambtenaren

Na een presentatie over een onderzoek naar de betrokkenheid en het vertrouwen van Almeerse inwoners, zijn de debaters in gesprek gegaan over hoe zij denken jongeren meer te betrekken bij de (lokale) politiek. Ook was vertrouwen een onderdeel van gesprek; waar komt een gebrek aan vertrouwen vandaan? Op welke manieren kan de gemeente hier iets aan veranderen?

Bijeenkomsten, al dan niet digitaal, en schoolbezoeken als deze werden genoemd als een oplossing. ‘Zichtbaarheid’ en ‘zich gehoord voelen’ waren kernpunten van het overleg. De ambtenaren zelf vonden het een leuke manier om op deze manier cijfers om te zetten naar gesprekken in de praktijk. De wethouders Onderwijs (Roelie Bosch) en Participatie (Froukje de Jonge) kregen daarnaast concrete handreikingen om mee aan de slag te gaan. Iedereen was het erover eens dat het een nuttig, fijn overleg was. Er is zelfs afgesproken om het binnenkort voort te zetten.