THIMUN 2023 in Den Haag

THIMUN 2023 in Den Haag

Er waren onder meer debatten over: bescherming van voedselvoorziening in tijden van oorlog, beperken van voedselverspilling wereldwijd, de politieke rechten van vluchtelingen, maatregelen om bosbranden te voorkomen en oceanen schoner te maken, behoud van het oerwoud, beperken van overbevolking, nucleaire energie als alternatief voor fossiele brandstoffen, bescherming van mensenrechten, nationalisme als reactie op globalisering, behoud van tradities en culturen, teruggave van roofkunst, smeltende poolkappen, dreiging met nucleaire wapens…teveel vraagstukken om in vijf dagen op te lossen in de wereld waarin onze jongeren opgroeien. Uiteraard was er ook tijd voor ontspanning en gezelligheid en werden er internationale contacten gelegd. Iedereen was er toch een beetje treurig om toen het voorbij was.

THIMUN trekt nu studenten en docenten aan van ongeveer 200 scholen in landen die zo ver uit elkaar liggen als Noorwegen, Australië, China en Ecuador. De studenten zelf komen uit meer dan 100 verschillende landen. Voor de OVC-leerlingen dus ook met recht een internationale ervaring.