Herdenking

Herdenking

Om op gepaste wijze afscheid te nemen van Enzio en blijk te geven van medeleven, was er een herdenkingsruimte in de school ingericht. We wensen familie en naasten van Enzio veel sterkte toe bij de verwerking van dit onverwachte en veel te vroege verlies.