Feestelijke opening

Feestelijke opening

Begin van het schooljaar zijn we gestart met trajectbegeleiding voor havo/vwo leerlingen met ASS (autismespectrumstoornis) en leerlingen met een vergelijkbare ondersteuningsbehoefte, die potentie hebben om een regulier diploma te halen, maar zonder hulp dreigen uit te vallen. Leerlingen worden tijdens de lessen begeleid, maar ook in het nieuwe Trajectlokaal. Dit lokaal werd vorige week officieel geopend.

De trajectbegeleiding is een initiatief van het OVC, passend Onderwijs en het Samenwerkingsverband Almere. De begeleiding wordt gedaan door een trajectbegeleider en een onderwijsassistent met kennis van en ervaring met de doelgroep. De begeleiding is vooral in de onderbouw intensief. Linda Burgers, trajectbegeleider: “Leerlingen worden ondersteund bij het maken van een goede planning, de aanpak van de stof en het leren leren. We voeren individuele coachingsgesprekken en bieden een vertrouwde en rustige plek als een leerling een pauze of tussenuur heeft.” Haar collega Mirjam van Kleef vult aan: “Het doel is om de zelfstandigheid te vergroten. Er is een intensieve samenwerking met ouders en hulpverlening en er wordt nauw samengewerkt met mentoren en docenten.”

Tijdens de feestelijke opening konden bezoekers zelf ervaren, aan de hand van spelletjes, waar leerlingen met ASS tegen aan lopen. De heer en mevrouw Karssing, ouders van een leerling die gebruik maakt van de begeleiding, zijn enthousiast over het initiatief. “Het is een plek waar onze dochter zich veilig en geborgen voelt. Deze plek en de trajectbegeleiders maken het verschil.”

Henriët Speth van Passend Onderwijs Almere onderstreept dat leerlingen met dit initiatief zo passend mogelijk onderwijs kunnen volgen. “Er is sprake van gedegen voorbereiding, de juiste mensen met de juiste expertise, bereikbaarheid van de medewerkers in de school en een goede samenwerking met ouders.”

Ook de docenten zien de meerwaarde van de trajectbegeleiding. “Het is een goed initiatief. Een plek waar leerlingen uit de drukte tot rust kunnen komen en de aandacht krijgen die ze nodig hebben”, aldus docent Duits Christina Brandt.

Voor meer informatie over Trajectbegeleiding kunt u terecht op de Open Dag op zaterdag 3 februari van 10.00 tot 13.00 uur.