Rectificatie schoolgids

Rectificatie schoolgids

In de schoolgids van 2018-2019 staat een foutieve datum in de schoolvakantietabel op bladzijde 29.

De zomervakantie is van maandag 15 juli 2019 t/m vrijdag 23 augustus 2019 (week 29 t/m 34).