Nieuw: vwo Plusklassen in het eerste jaar

Nieuw: vwo Plusklassen in het eerste jaar

Vanaf schooljaar 2020-2021 biedt het OVC alle vwo-Plusleerlingen in het eerste jaar twee lesuren Classics. In dit nieuwe vak krijgen ze de basis van Latijn en maken ze kennis met het Grieks (alfabet). Ook leren ze over de Griekse en Romeinse oudheid.

Het eerste jaar met het vak Classics zorgt ervoor dat leerlingen daarna weloverwogen kunnen besluiten of zij atheneum of gymnasium willen doen. De Plusklassen verschillen niet alleen van ‘gewoon’ vwo door het vak Classics. In het aanbod binnen de vwo Plusklas is ook aandacht voor wetenschapsoriëntatie, debat en filosofie. Ook krijgen de vwo-Plusleerlingen op het OVC standaard Cambridge Engels aangeboden.

Na de brugklas

Leerlingen die in de tweede naar een gymnasium Plusklas gaan, krijgen bij goed resultaat na de onderbouw een certificaat Klassieke Talen. Zij kunnen Grieks en/of Latijn later ook als examenvak kiezen. Leerlingen die atheneum Plus gaan volgen, kiezen een ander programma. Het vak Classics biedt hen extra culturele bagage.