MUNESCO georganiseerd door Oostvaarders College

MUNESCO georganiseerd door Oostvaarders College

Tijdens de Model United Nations (MUN's) spelen leerlingen en studenten een Algemene Vergadering van de Verenigde Naties na. In Nederland organiseren de UNESCO-scholen jaarlijks ook een dergelijk simulatiespel: MUNESCO. Een MUNESCO houdt zich bezig met typische UNESCO-onderwerpen, zoals duurzaamheid, onderwijs, cultureel erfgoed en mensenrechten. Het Oostvaarders College organiseerde dit jaar MUNESCO met als thema de groeiende wereldbevolking en de daarmee samenhangende duurzaamheidsuitdagingen.

Op maandag openende burgemeester Franc Weerwind het evenement in Aeres Hogeschool, waarbij hij aangaf dat ieders kennis en kunde nodig is om het hedendaagse en internationale probleem van vervuiling op te lossen. Als snel groeiende grote stad experimenteert Almere nu al in upcycling van restafval. Millicent Schepman, projectleider van Stichting Buitengewoon Almere, presenteerde vervolgens hoe haar project de circulaire economie verbetert door voedseloverschotten te gebruiken om maaltijden te koken voor armere gezinnen. De heer Manders, rector van het OVC, benadrukte de vaardigheden die de leerlingen opdoen door deelname aan MUNESCO; overtuigen, beargumenteren, compromissen sluiten, een resolutie voorbereiden, debatteren en presenteren. Vaardigheden die de leerlingen helpen om hun toekomst zelf vorm te geven.

Na de opening statements van alle delegaties volgden de leerlingen een divers en actief programma dat op woensdag afgesloten werd in de Raadzaal in het stadhuis. De bedoeling is dat de delegaties, die diverse landen vertegenwoordigen, samen komen tot een eindresolutie. Daar ging een uitgebreide lobby, indienen van resoluties, debatteren en stemmen aan vooraf. Tot dinsdagavond laat kreeg voorzitter Tony Gajadien oplossingen aangereikt. De eindresolutie die na de finale stemming werd aangenomen, is dan ook een uitgebreide versie van de als eerste door Frankrijk ingediende resolutie, bestaande uit meerdere pagina’s. Het paper geeft oplossingen voor onder andere voedseltekorten die de overbevolking met zich meebrengt, zoals informatie-uitwisseling om duurzaamheid te bevorderen en voedsel te verdelen en het aanpassen van voedselgewoontes om de voetafdruk te beperken.

Hoewel MUNESCO een formeel event is, is er tijdens de driedaagse ook voldoende ruimte voor informeel samenzijn. Zo is er traditiegetrouw een ‘gossip-box’ met berichten die aan het einde van de dag gedeeld worden (“De voorzitter heeft wel erg vaak een onderonsje met de ambassadeur van Venezuela”) en slapen de leerlingen op veldbedden in de school, wat ook voor veel gezelligheid zorgt.

De leerlingen en begeleiders van het OVC ontvingen veel complimenten voor de organisatie en de gekozen locaties. Hendrien Exel, coördinator OVC, voegt daar aan toe dat de leerlingen van het OVC een grote rol gehad hebben en het uitstekend gedaan hebben. Alle deelnemers aan MUNESCO hebben de smaak te pakken en de volgende editie in Leuven staat alweer gepland.