MUNESCO-conferentie 2020

MUNESCO-conferentie 2020

MUNESCO is een formele aangelegenheid die als doel heeft consensus te bereiken ten aanzien van een mondiaal probleem. Om aansluiting te behouden met recente maatschappelijke ontwikkelingen in het kader van UNESCO (wereldburgerschap), was dit jaar gekozen voor het onderwerp: ‘Racisme en discriminatie, de steeds verder polariserende samenleving’.

De vergadering op het OVC werd gehouden in het Nederlands. Normaliter is MUN(ESCO) een internationaal evenement, waar leerlingen van over de hele wereld te gast zijn. Om toch iets te kunnen organiseren, maar wel respect te hebben voor de coronamaatregelen, werd besloten MUNESCO 2020 intrascolair – dus alleen met OVC-leerlingen - te houden.

Desondanks was het succesvol. Europarlementariër Samira Rafaela opende online de tweedaagse. De gevoerde debatten waren, zo vond de organisatie, van enorm hoog niveau. Naar aanleiding van een geformuleerd doel is bij MUNESCO een samenwerking bewerkstelligd met de sectie Nederlands. De leerlingen zijn in de hoedanigheid van ambassadeurs of belangenorganisaties beoordeeld op hun prestaties wat betreft spreekvaardigheid. De leerlingen hebben zich twee dagen lang enorm hard ingespannen, met als resultaat een prachtige resolutie, waar de politiek wellicht zelfs iets aan zou hebben. De resolutie bevatte allerlei oplossingen, waaronder een speciaal departement van de politie ten behoeve van racisme-/discriminatiezaken.