Klimaatmars

Klimaatmars

Beter actievoeren in het weekeinde? Sommige leerlingen zijn het met de minister eens en gaan naar school. Een leerling die voornemens is te gaan, gaf het volgende kritisch tegenwicht: “Het gaat om onze toekomst en ik denk niet dat minister Slob of de media er enige serieuze aandacht zouden besteden als wij niet zouden gaan staken”.

Actief burgerschap
De schoolleiding neemt geen standpunt in met betrekking tot de klimaatmars zelf. Het is wel onze wettelijke (artikel 17b WVO) en naar onze mening ook onze morele plicht leerlingen op te leiden tot actieve burgers. Als ik zie hoe de leerlingenraad, zie ook oproep hieronder, thans opereert als een verantwoordelijk en actief lid van onze schoolgemeenschap, dan kan ik niet anders stellen dan dat zij op een uitmuntende manier laat zien hoe het OVC een oefenplaats is voor actief burgerschap en zij een bijdrage levert aan onze morele en wettelijke opdracht. Dat verdient lof.

Kiezen voor les of klimaatmars
Gezien het bovenstaande is aan ouders, en leerlingen boven de 18 jaar, daarom verzocht te bedenken of deelname aanstaande donderdag en daarmee het missen van lessen verantwoord is. Het OVC zal alle lessen gewoon aanbieden. Ouders en leerlingen boven de 18 jaar, die respectievelijk hun kind, zichzelf voor aanstaande dinsdag 17.00 uur absent melden onder vermelding van “klimaatmars”, zullen niet worden gesanctioneerd. De leerlingen zullen als geoorloofd afwezig in het absentieregistratiesysteem worden geplaatst. Leerlingen onder de 18 jaar, die er zonder overleg met ouders een spijbeldagje van willen maken, zullen op de normale wijze worden gesanctioneerd. Een dagje vrij is geen onderdeel van het onderwijscurriculum van het OVC. Wij vertrouwen erop dat ouders het gesprek met hun kind op een goede manier voeren.

Mededeling leerlingenraad op itslearning

“Klimaatmars"

Donderdag 7 februari gaan scholieren in Nederland een vuist maken en demonstreren tegen
klimaatverandering. Actievoeren om milieumaatregelen af te dwingen. De schoolleiding van het OVC
heeft aangegeven begrip te hebben voor deze actie, maar neemt geen standpunt in.

De leerlingenraad van het OVC stuurt graag een afvaardiging naar Den Haag. We stellen voor dat
leerlingen die actiebereid zijn, zich opgeven om naar Den Haag te gaan. Mocht je bij deze staking
aanwezig willen zijn, dan moet er voor 5 februari 17.00 uur via het ouderportaal aangegeven worden
dat je absent bent met als reden “Klimaatmars”. Er kan ook een verlofformulier aangevraagd worden
voor deze staking. Tegen de leerlingen die op deze manier absent gemeld zijn zullen geen sancties
genomen worden.

De leerlingenraad peilt hoeveel leerlingen zich opgeven en probeert ervoor te zorgen dat er ouders
mee willen naar Den Haag, zodat we aan de ouderraad kunnen vragen of ze de bussen voor hun
rekening willen nemen.

De leerlingenraad”