Meer nieuwe leerlingen dan vorig jaar

Meer nieuwe leerlingen dan vorig jaar

Vanwege de coronacrisis hebben de basisscholen extra tijd gekregen voor het geven van de schooladviezen aan leerlingen van groep 8. Daardoor was het mogelijk om twee weken later dan gebruikelijk de aanmelding te regelen voor de middelbare school. Veel ouders en hun kinderen die voor de schoolkeuze stonden, hebben hun tijd genomen en zorgvuldig gewikt en gewogen. De aanmeldingen stroomden tot het laatste moment binnen.

Met de eindtoets, die tussen 15 april en 15 mei werd afgenomen, was het voor veel kinderen en hun ouders een spannende tijd. Dit jaar kon eigenlijk niet van alle leerlingen worden verwacht dat zij op de toets optimaal presteerden. Daar werd rekening mee gehouden. Er werd ook net als andere jaren goed gekeken naar de schoolprestaties door de jaren heen.

Op de basisschool is veelal het leerlingvolgsysteem leidend dat al vanaf groep 1 de schoolprestaties in kaart brengt. Er worden niet alleen cijfers bijgehouden, maar ook de algemene ontwikkeling, vaardigheden, sociaal gedrag en motivatie. Dit alles bij elkaar resulteert dan in een weloverwogen schooladvies. Tijdens de zogeheten 'warme overdracht' wordt ook nog eens elke aangemelde leerling besproken met de meester of juf van groep 8 om de overgang naar de middelbare school zo soepel mogelijk te laten verlopen.