Toelatingsprocedure brugklas

Aanmelden voor leerjaar 1 op het Oostvaarders College - schooljaar 2020 - 2021
 

Welk niveau?

In Almere zijn, op lokaal niveau, tussen de besturen van het basisonderwijs en de besturen van het voortgezet onderwijs afspraken gemaakt over de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Iedere leerling krijgt een schooladvies met een klasplaatsingsvoorstel. Met uitzondering van de PrO, LWOO en VSO leerlingen.

Schooladvies

Elke leerling die naar het voortgezet onderwijs gaat krijgt een schooladvies. In Almere zijn er afspraken gemaakt over hoe dit schooladvies tot stand komt.

Er is afgesproken dat het schooladvies het niveau aangeeft dat de leerling zeker aankan. Dit schooladvies is gebaseerd op de Leerling Volg Systeem (LVS) toetsgegevens van spelling, rekenen en begrijpend lezen van groep 6, 7 en 8.

Enkele leerlingen melden zich later in het schooljaar bij ons aan, omdat het schooladvies na heroverweging door de basisschool hoger geworden is. Alleen bij een klasgrootte van minder dan 30 leerlingen, nemen wij uw aanmelding in behandeling.

Klasplaatsingsvoorstel

Soms kan de basisschool aan het voortgezet onderwijs voorstellen om de leerling in een klas met een hoger niveau te plaatsen. Dit wordt klasplaatsingsvoorstel genoemd. Dit klasplaatsingsvoorstel is dus géén schooladvies, want op basis van de LVS-toetsgegevens is het niet zeker dat de leerling dit niveau aan kan. Het klasplaatsingsvoorstel daagt de leerling uit en biedt de leerling de kans om gebruik te maken van ‘het voordeel van de twijfel’.
In Almere is afgesproken dat de leerling wordt geplaatst in de klas die overeenkomt met het klasplaatsingsvoorstel.

Samengevat

Schooladvies is gebaseerd op LVS-toetsen, dit is het niveau waarvan de basisschool zeker is. Klasplaatsingsvoorstel is gebaseerd op LVS-toetsen én de kans op ontwikkeling volgens de visie van de basisschool.

Het Oostvaarders College is een school voor havo en vwo. Leerlingen met een vmbo klasplaatsingsvoorstel kunnen wij dus niet plaatsen.