OVC maakt werk van internationalisering

OVC maakt werk van internationalisering

De dag waarop de visitatie van de UNESCO-commissie plaatsvond, bestond uit een aantal gesprekken met leerlingen, docenten en schoolleiding. Ook zijn er lessen en activiteiten bezocht. Daarbij is gekeken of het UNESCO profiel voldoende in het onderwijs en binnen de school naar voren komt. De commissie heeft zich zeer positief uitgesproken. Met recht hangt dus het UNESCO profielbord aan onze gevel.

Het OVC is een van de bijna 40 UNESCO VO-scholen in Nederland. Aangesloten bij dit netwerk betekent dat het OVC veel aandacht besteedt aan de vier kernwaarden van UNESCO. Dat zijn 'vrede en mensenrechten', 'intercultureel leren', 'duurzame ontwikkeling' en 'wereldburgerschap'. Deze kernwaarden zijn terug te vinden binnen en buiten de lessen. 

Conferenties THIMUN en HMUN

Ieder jaar doet het OVC met een geselecteerd groepje leerlingen uit de bovenbouw mee aan conferenties die de Verenigde Naties nabootsen: Model United Nations(MUN's). De leerlingen kruipen in de huid van staatshoofden en regeringsleiders van verschillende landen. Dit jaar vertegenwoordigde het OVC Noorwegen op THIMUN in Den Haag en India op HMUN in Haarlem.

Docenten uit Litouwen op bezoek

Het OVC neemt deel aan Erasmus-projecten, zowel voor leerlingen als docenten. In maart heeft een groep docenten uit Litouwen onze school bezocht met als doel om van elkaar te leren. De Litouwse gasten hebben uitleg gekregen over het Nederlandse onderwijs, activerende didactiek en projectmatig werken. Naast een aantal culturele excursies heeft de Litouwse delegatie naar eigen zeggen een inspirerende week gehad.