Open dag, informatieavond en proeflesmiddagen

Elk jaar organiseert het Oostvaarders College in november een informatieavond voor ouders van leerlingen uit groep 7 en 8. We hopen iedereen in het najaar weer in de school te kunnen ontvangen. Er is ook een open dag in januari. Op een zaterdag is de school dan in vol bedrijf en kunnen kinderen deelnemen aan allerlei activiteiten. Aansluitend zijn er rond februari/maart ook proeflesmiddagen waarbij het voor leerlingen uit groep 8 mogelijk is om kennis te maken met onze manier van lesgeven.

De data voor komend schooljaar zijn:

Informatieavond: 4 november 2021

(19.25 - 21.00 uur)

Open dag: 29 januari 2022     

(10.00 - 13.00 uur)

Proeflesmiddagen9 en 16 februari 2022

(vanaf 14.30 uur)