Open dag, informatieavond en proeflesmiddagen

Elk jaar organiseert het Oostvaarders College in november een informatieavond voor ouders van leerlingen uit groep 7 en 8. We hopen iedereen in het najaar weer in de school te kunnen ontvangen. Er is ook een open dag in januari/februari. Op een zaterdag is de school dan in vol bedrijf en kunnen kinderen deelnemen aan allerlei activiteiten. Aansluitend zijn er rond februari/maart proeflesmiddagen waarbij het voor leerlingen uit groep 8 mogelijk is om kennis te maken met onze manier van lesgeven. Nadere data volgen.