Voorlichtingsavond

Wij kunnen terugkijken op een geslaagde voorlichtingsavond die wij op 15 november jl. gehouden hebben. Terwijl ouders diverse presentaties bijwoonden, mochten kinderen uit groep 8 deelnemen aan de workshops Science, Sport, Kunst, Cambridge English en I AM. Science was het meest populair, maar bij alle workshops waren veel lachende en enthousiaste kinderen te zien.

Mocht u de gehouden presentaties alsnog of nogmaals willen bekijken, dan kunt u ze hieronder nalezen.

Presentatie havo en atheneum

Presentatie Leerlingbegeleiding

Presentatie Plusklassen

Talentklassen