Onze organisatie

Leiding van de school

De heer M.G.A. Manders, rector
De heer R. Veerkamp, conrector financiën, organisatie en beheer
Mevrouw L. Hosmar  en H. van de Gronden, conrectoren onderwijs

Afdelingsleiders

Mevrouw M.E. van den Boogaard, afdelingsleider havo onderbouw
De heer E. Dekter Assistent, afdelingsleider havo 
Mevrouw D. De Wilde, afdelingsleider vwo Plusklassen
De heer G. Zimmerman, afdelingsleider vwo onderbouw
De heer J.F. Drahmann, afdelingsleider havo bovenbouw
Mevrouw E. Meijer, afdelingsleider vwo bovenbouw leerjaar 5 en 6
Mevrouw J. van Staveren, afdelingsleider vwo bovenbouw leerjaar 4

Leerlingenzorg

Mevrouw J. van Staveren, manager leerlingondersteuning