Aanmelden

Wat leuk dat je je wilt aanmelden bij het OVC! Om dat te kunnen doen, moeten je ouders een formulier invullen. Dit aanmeldingsformulier is uitgedeeld op de Voorlichtingsavond en de Open Dag. De formulieren kun je ook downloaden op onze website

Toelatingsprocedure en aanmelden

Voordat je je aanmeldt voor het OVC, is het belangrijk dat (jij en) je ouders goed de toelatingsprocedure voor de brugklas en het inschrijven voor de brugklas lezen. Op die pagina's vind je alle benodigde informatie en alle formulieren. 

Aanmelden van uitgelote leerlingen

Op de voorlichtingsavond van 9 november jl. hebben wij aangegeven dat ook uitgelote leerlingen zeker zijn van een plaats op het OVC. Wel maakten wij een voorbehoud voor een gegarandeerde plaatsing in plus-, talentklas en moderne vreemde taal. Naar aanleiding van opmerkingen van ongeruste ouders en leerlingen hebben wij na overleg met andere scholen besloten geen onderscheid te maken en voor beide groepen dezelfde toelatingsprocedure te hanteren.

Het bovenstaande heeft voor het OVC wel tot gevolg dat het tijdpad voor een goede inschrijving kort wordt. Zo doen wij bijvoorbeeld bij alle leerlingen een intake voor geschiktheid voor de talentklas en die tijd wordt nu erg krap. U helpt ons dan ook enorm als u het aanmeldformulier voor het OVC sowieso invult. Op dit formulier kunt u aangeven of onze school uw eerste voorkeur heeft.