Mentor- en vakdocentenavonden

Op de mentoravonden kunt u spreken met de mentor van uw kind. Dat kan drie keer per jaar, vlak nadat uw kind zijn of haar rapport gekregen heeft. U kunt de mentor vragen stellen over hoe het met uw kind gaat op school. 

Vakdocentenavonden

Na het eerste en tweede rapport zijn er “tien-minuten-spreekavonden”. U kunt dan spreken met vakdocenten van bijvoorbeeld wiskunde, aardrijkskunde of Duits. Zij kunnen u vertellen hoe het gaat met het schoolwerk van uw kind. Hebt u tussendoor vragen? Natuurlijk kunt u dan altijd een afspraak maken voor een gesprek met een vakdocent, of met de mentor van uw kind.