Aanmelden voor leerjaar 1 op het Oostvaarders College, schooljaar 2018-2019

 • Aanmelding vindt plaats op één of meerdere scholen in Almere
 • Aanmelding kan via het aanmeldingsformulier dat u hier kunt downloaden. Het formulier is tijdens de Voorlichtingsavond meegegeven en is ook beschikbaar op de Open Dag.
 • Uw kind moet vóór 1 maart 2018 worden aangemeld
 • U kiest de gewenste afdeling (conform klasplaatsingsvoorstel van de basisschool)
 • U kiest de gewenste talen (op het Oostvaarders College kan uw zoon/dochter twee van de drie moderne vreemde talen Frans, Duits, Spaans kiezen). Op woensdag 21 februari 2018 organiseren de docenten van deze talen een voorlichting (niet verplicht) om u en uw kind te helpen bij het maken van een keuze. Programma: 14.00 – 14.15: inloop en ontvangst in de aula, 14.15 – 14.25: welkom, 14.30 – 15.00: ronde 1, 15.00 – 15.30: ronde 2, 15.30 – 16.00: ronde 3. Aanmelden via directiesecretariaat@ovc.asg.nl.  
 • U kiest 1 of 2 talentklassen waarin uw zoon/dochter is geïnteresseerd (zie volgende paragraaf).
 • U geeft aan of het OVC school van eerste voorkeur is. Let op: u kunt maar bij 1 school invullen dat dit de school van voorkeur is. Wijzigt uw voorkeur, dan bent u zelf verantwoordelijk om dit door te geven bij de oorspronkelijke school van voorkeur. Hierbij geldt:
  Als het OVC de school van eerste voorkeur is dan garanderen wij plaatsing.
 • ​Het formulier stuurt u, samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs en eventuele andere bijlagen, in een voldoende gefrankeerde envelop naar:
  Oostvaarders College
  t.a.v. Leerlingenadministratie
  A. Boekenweg 3
  1333 VD Almere

 Aanmelding Talentklas*:

 • Onderdeel van het aanmeldingsformulier is een talentklasformulier. Hierop kunt u 1 of 2 talentklassen aangeven in welke uw zoon/dochter geïnteresseerd is
 • Uw zoon/dochter ontvangt dan een uitnodiging voor de workshops (voorlichting en intake)
 • Deze vinden plaats op dinsdag 20 maart en donderdag 5 april van 13.30 tot 16.00 uur. Voor de duidelijkheid: deelname aan de voorlichting en intake is verplicht om geplaatst te kunnen worden in een talentklas
 • Daarna volgt definitieve keuze en plaatsing (mede afhankelijk van positieve intake)
 • Indien u uw zoon/dochter aanmeldt voor de atheneum Plusklas of de gymnasium Plusklas is het niet mogelijk om voor Cambridge Engels te kiezen aangezien dat al opgenomen is in het reguliere programma van de Plusklassen. 

*Toelichting procedure talentklas:
Op het Oostvaarders College volgt iedere leerling de eerste drie jaar een talentklas. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling in een talentklas wordt geplaatst, die voor hem/haar het meest passend is. Vóór aanmelding op het Oostvaarders College kan de leerling deelnemen aan een workshop. Tijdens de voorlichtingsavond en ook op de Open Dag is uitgebreid informatie gegeven. Na aanmelding op het Oostvaarders College verzorgen wij een gecombineerde voorlichting en intake voor elke talentklas. Daarbij zijn er 2 mogelijkheden:

 1. Uw kind weet al welke talentklas hij/zij wil volgen en heeft hier al een goed beeld van. In dit geval geeft u op het talentklasformulier bij Keuze 1 de gewenste talentklas op. Bij Keuze 2 kiest u voor de optie ‘Geen tweede keuze’. Uw kind wordt dan uitgenodigd voor de intake en voorlichting voor de talentklas waar hij/zij voor gekozen heeft. Indien, na intake, besloten wordt dat uw kind niet kan worden toegelaten, dan kan uw kind een keuze maken voor een andere talentklas. Uw kind kan daarna deelnemen aan de tweede ronde van de intake en voorlichting van deze talentklas.
 2. Uw kind weet nog niet zeker welke talentklas hij/zij wil volgen. In dit geval geeft u op het talentklasformulier een eerste en een tweede keuze op. Uw kind wordt uitgenodigd voor de intake en voorlichting van de talentklassen die hij/zij heeft uitgekozen. Hierna maakt uw kind de definitieve keuze, mede afhankelijk van toelating op basis van de intake.
   

Aanmelden van uitgelote leerlingen

Op de voorlichtingsavond van 9 november jl. hebben wij aangegeven dat ook uitgelote leerlingen zeker zijn van een plaats op het OVC. Wel maakten wij een voorbehoud voor een gegarandeerde plaatsing in plus-, talentklas en moderne vreemde taal. Naar aanleiding van opmerkingen van ongeruste ouders en leerlingen hebben wij na overleg met andere scholen besloten geen onderscheid te maken en voor beide groepen dezelfde toelatingsprocedure te hanteren.

Het bovenstaande heeft voor het OVC wel tot gevolg dat het tijdpad voor een goede inschrijving kort wordt. Zo doen wij bijvoorbeeld bij alle leerlingen een intake voor geschiktheid voor de talentklas en die tijd wordt nu erg krap. U helpt ons dan ook enorm als u het aanmeldingsformulier voor het OVC sowieso invult. Op dit formulier kunt u aangeven of onze school uw eerste voorkeur heeft.