Inschrijven voor de brugklas

Mei 2017: Plaatsing van leerling uit groep 8 met een aangepast klasplaatsingsvoorstel

Inmiddels zijn de uitslagen van de eindtoets in het basisonderwijs bekend. Voor een aantal leerlingen betekent dit dat de eindtoets beter gemaakt is dan verwacht. In dat geval moet de basisschool het klasplaatsingsvoorstel heroverwegen. De basisschool kan besluiten om het klasplaatsingsvoorstel naar boven aan te passen. Op het OVC hebben wij vooralsnog geen ruimte in havo leerjaar 1 om leerlingen met een hoger klasplaatsingsvoorstel te kunnen plaatsen. Wij verwachten wel dat er ruimte vrij zal komen omdat er ook een aantal nu havo leerlingen na heroverweging naar het vwo zullen gaan en zo ruimte vrij maken. Leerlingen die zich bij ons willen aanmelden voor het havo kunnen een aanmeldformulier inleveren en worden op een wachtlijst geplaatst. In de eerste helft van juni wordt bepaald of en zo ja hoeveel plaatsen er alsnog beschikbaar komen in het havo. Dit gebeurt onder meer op basis van het aantal leerlingen dat op basis van een aangepast klasplaatsingsvoorstel van het havo naar het vwo is geplaatst. Uiterlijk 13 juni worden de leerlingen geïnformeerd of plaatsing mogelijk is. Het kan zijn dat bepaalde talentklassen of talenkeuzes niet meer beschikbaar zijn.

Inschrijving voor leerjaar 1 op het Oostvaarders College, schooljaar 2017-2018
 

 • Inschrijving vindt plaats op één school in Almere
 • Inschrijving kan via het aanmeldingsformulier. Klik hier voor het aanmeldingsformulier voor leerjaar 1. Het formulier wordt ook meegegeven op de Open Dag.
 • Het gehele aanmeldingspakket bestaat uit 3 formulieren:
  1. Het aanmeldingsformulier
  2. Bijlage bij aanmeldingsformulier
  3. Talentklasformulier
    
 • Uw kind moet vóór 1 maart 2017 worden ingeschreven
 • U kiest de gewenste afdeling (conform klasplaatsingsvoorstel van de basisschool)
 • U kiest de gewenste talen (op het Oostvaarders College kan uw zoon/dochter twee van de drie moderne vreemde talen Frans, Duits, Spaans kiezen). Op 15 februari 2017 organiseren de docenten van deze talen een voorlichting (niet verplicht) om u en uw kind te helpen bij het maken van een keuze. Klik hier voor de uitnodiging en meer informatie.
 • Vanaf komend schooljaar 2017-2018 vragen wij alle nieuwe leerlingen in leerjaar 1 (havo en vwo) om een eigen laptop mee te nemen. Wij zijn momenteel bezig om afspraken te maken met een aanbieder van laptops om u de mogelijkheid te bieden tot huurkoop voor een maandelijks bedrag inclusief verzekering en servicecontract. Hierover volgt binnenkort nadere informatie. Ook op de Open Dag zult u hierover worden geïnformeerd.
 • U kiest 1 of 2 talentklassen waarin uw zoon/dochter is geïnteresseerd (zie volgende paragraaf)
 • De drie formulieren stuurt u, samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs en eventuele andere bijlagen, in een voldoende gefrankeerde envelop naar:

  Oostvaarders College
  t.a.v. Leerlingenadministratie
  A. Boekenweg 3
  1333 VD Almere

 Aanmelding Talentklas*:

 • Bij het inschrijvingsformulier zit een talentklasformulier. Hierop moet u 1 of 2 talentklassen aangeven in welke uw zoon/dochter geïnteresseerd is
 • Uw zoon/dochter ontvangt dan een uitnodiging voor de workshops (voorlichting en intake)
 • Deze vinden plaats in maart 2017 op 2 middagen
 • Daarna volgt definitieve keuze en plaatsing (mede afhankelijk van positieve intake)
 • Indien u uw zoon/dochter aanmeldt voor de atheneum Plusklas of de gymnasium Plusklas is het niet mogelijk om voor Cambridge Engels te kiezen aangezien dat al opgenomen is in het reguliere programma van de Plusklassen. 

*Toelichting procedure talentklas:
Op het Oostvaarders College volgt iedere leerling de eerste drie jaar een talentklas. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling in een talentklas wordt geplaatst die voor hem/haar het meest passend is. Vóór aanmelding op het Oostvaarders College kan de leerling deelnemen aan een workshop tijdens de voorlichtingsavond en ook op de Open Dag wordt uitgebreid informatie gegeven. Na aanmelding op het Oostvaarders College verzorgen wij een gecombineerde voorlichting en intake voor elke talentklas. Daarbij zijn er 2 mogelijkheden:

 1. Uw kind weet al welke talentklas hij/zij wil volgen en heeft hier al een goed beeld van. In dit geval geeft u op het talentklasformulier bij Keuze 1 de gewenste talentklas op. Bij Keuze 2 kiest u voor de optie ‘Geen tweede keuze’. Uw kind wordt dan uitgenodigd voor de intake en voorlichting voor de talentklas waar hij/zij voor gekozen heeft. Indien, na intake, besloten wordt dat uw kind niet kan worden toegelaten dan kan uw kind een keuze maken voor een andere talentklas. Uw kind kan daarna deelnemen aan de tweede ronde van de intake en voorlichting van deze talentklas.
 2. Uw kind weet nog niet zeker welke talentklas hij/zij wil volgen. In dit geval geeft u op het talentklasformulier een eerste en een tweede keuze op. Uw kind wordt uitgenodigd voor de intake en voorlichting van de talentklassen die hij/zij heeft uitgekozen. Hierna maakt uw kind de definitieve keuze, mede afhankelijk van toelating op basis van de intake.