Inschrijving voor leerjaar 1 op het Oostvaarders College, schooljaar 2018-2019

 • Inschrijving vindt plaats op één of meerdere scholen in Almere
 • Inschrijving kan via het aanmeldingsformulier. Binnenkort vindt u hier het formulier. Het formulier wordt ook meegegeven op de Voorlichtingsavond en de Open Dag.
 • Het gehele aanmeldingspakket bestaat uit 1 formulier van 4 pagina's.
 • Uw kind moet vóór 1 maart 2018 worden ingeschreven
 • U kiest de gewenste afdeling (conform klasplaatsingsvoorstel van de basisschool)
 • U kiest de gewenste talen (op het Oostvaarders College kan uw zoon/dochter twee van de drie moderne vreemde talen Frans, Duits, Spaans kiezen). In het voorjaar 2018 organiseren de docenten van deze talen een voorlichting (niet verplicht) om u en uw kind te helpen bij het maken van een keuze. 
 • Wij vragen alle nieuwe leerlingen in leerjaar 1 (havo en vwo) om een eigen laptop mee te nemen. Wij hebben afspraken gemaakt met een aanbieder van laptops om u de mogelijkheid te bieden tot huurkoop voor een maandelijks bedrag inclusief verzekering en servicecontract. 
 • U kiest 1 of 2 talentklassen waarin uw zoon/dochter is geïnteresseerd (zie volgende paragraaf).
 • Het formulier stuurt u, samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs en eventuele andere bijlagen, in een voldoende gefrankeerde envelop naar:

  Oostvaarders College
  t.a.v. Leerlingenadministratie
  A. Boekenweg 3
  1333 VD Almere

 Aanmelding Talentklas*:

 • Bij het inschrijvingsformulier zit een talentklasformulier. Hierop moet u 1 of 2 talentklassen aangeven in welke uw zoon/dochter geïnteresseerd is
 • Uw zoon/dochter ontvangt dan een uitnodiging voor de workshops (voorlichting en intake)
 • Deze vinden plaats in het voorjaar van 2018 op 2 middagen
 • Daarna volgt definitieve keuze en plaatsing (mede afhankelijk van positieve intake)
 • Indien u uw zoon/dochter aanmeldt voor de atheneum Plusklas of de gymnasium Plusklas is het niet mogelijk om voor Cambridge Engels te kiezen aangezien dat al opgenomen is in het reguliere programma van de Plusklassen. 

*Toelichting procedure talentklas:
Op het Oostvaarders College volgt iedere leerling de eerste drie jaar een talentklas. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling in een talentklas wordt geplaatst die voor hem/haar het meest passend is. Vóór aanmelding op het Oostvaarders College kan de leerling deelnemen aan een workshop tijdens de voorlichtingsavond en ook op de Open Dag wordt uitgebreid informatie gegeven. Na aanmelding op het Oostvaarders College verzorgen wij een gecombineerde voorlichting en intake voor elke talentklas. Daarbij zijn er 2 mogelijkheden:

 1. Uw kind weet al welke talentklas hij/zij wil volgen en heeft hier al een goed beeld van. In dit geval geeft u op het talentklasformulier bij Keuze 1 de gewenste talentklas op. Bij Keuze 2 kiest u voor de optie ‘Geen tweede keuze’. Uw kind wordt dan uitgenodigd voor de intake en voorlichting voor de talentklas waar hij/zij voor gekozen heeft. Indien, na intake, besloten wordt dat uw kind niet kan worden toegelaten dan kan uw kind een keuze maken voor een andere talentklas. Uw kind kan daarna deelnemen aan de tweede ronde van de intake en voorlichting van deze talentklas.
 2. Uw kind weet nog niet zeker welke talentklas hij/zij wil volgen. In dit geval geeft u op het talentklasformulier een eerste en een tweede keuze op. Uw kind wordt uitgenodigd voor de intake en voorlichting van de talentklassen die hij/zij heeft uitgekozen. Hierna maakt uw kind de definitieve keuze, mede afhankelijk van toelating op basis van de intake.