Voorlichting moderne vreemde talen

Voorlichting moderne vreemde talen

Beste leerlingen, ouders/verzorgers,

Bij aanmelding op het Oostvaarders College worden er door de leerling, naast het Engels, twee van de drie Moderne Vreemde Talen gekozen.

Om deze keuze te vergemakkelijken organiseren de vakdocenten van de Moderne Vreemde Talen een voorlichtingsbijeenkomst op woensdag 15 februari van 14.00 tot 16.00 uur (deze middag is niet verplicht).

Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar voorlichting-mvt@ovc.nl tot en met uiterlijk zondag 12 februari 2017. Wilt u in deze mail aangeven met hoeveel personen u komt?

We hopen u en uw kind van harte welkom te kunnen heten op 15 februari, we starten deze middag in de aula van de school.

Namens de docenten Moderne Vreemde Talen,

Barbara Hofstede - Spaans

Babette Strating - Frans

Yolande Kuyer - Duits