Uitnodiging thema-avond op 17 mei 2017: Hoe praat ik met mijn kind over sociale media?

Uitnodiging thema-avond op 17 mei 2017: Hoe praat ik met mijn kind over sociale media?

Dat kan lastig zijn, omdat jongeren niet altijd zin hebben om deze wereld met hun ouders te delen. De ouderraad heeft daarom voor de jaarlijkse thema-avond Theatergroep PlayBack uitgenodigd met hun programma Log In: een interactieve avond over het online leven van de jongere van nu.

Toepasbaar en een feest der herkenning voor elk gezin met pubers, maar bovenal een relevante en informatieve ouderavond gericht op de communicatie tussen ouders en hun kind. En 92% van de ouders die eerder ouderavonden bezochten, geeft aan nu handvatten te hebben voor een open gesprek met hun kind.

Zet het in de agenda: de interactieve avond Log In op woensdag 17 mei 2017 van 19.30 u tot 21.30 u in de aula van het Oostvaarders College, Boekenweg 1. Mail naar ouderraad: rta7006@gmail.com om u direct aan te melden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Kijk voor meer informatie op www.tgplayback.nl/login.