Thimun

Thimun

Zondag 29 januari was het MUN-team van het Oostvaarders College en ondergetekende na weken van voorbereiding naar Den Haag vertrokken voor deelname aan THIMUN (The Hague Model United Nations) 2017.

Een week lang hebben onze 'delegates' zich in verschillende commissies bezighouden met een veelheid aan 'global issues' en hebben zij door middel van lobbyen, debatteren en andere diplomatieke middelen proberen te komen tot het opstellen van resoluties waarin oplossingen voor deze 'issues' werden aangedragen.

Uiteraard gebeurde dat allemaal in het Engels. Een mooie gelegenheid voor het OVC om de UNESCO signatuur invulling te geven en een unieke ervaring voor de betrokken leerlingen.

Aan THIMUN werd deelgenomen door ruim 3.500 leerlingen van veelal internationale scholen uit de hele wereld en plaats van handeling was het World Forum in Den Haag. Het OVC vertegenwoordigden dit jaar Singapore en het THIMUN team bestond voor deze conferentie uit:
Chelsey Delpeche (Ambassador), Melanie Rietveld, Meilu van Bezooijen, Femke Ruijs, Evy de Joode, Amy Delis, Elmar Nijkamp, Jorden Makkinje, Thijs Letter en Avi Kooijman.

Vrijdagavond zijn wij heel erg moe, maar ook zéér voldaan - teruggekeerd uit de Hofstad.
John Oranje, MUN-director OVC