Scholierenverkiezing

Scholierenverkiezing

In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart, zullen weer tienduizenden middelbare scholieren en studenten uit het mbo hun stem uitbrengen. Deze Scholierenverkiezingen worden altijd nauwgezet door de politiek en de media gevolgd. Want ze blijken een verrassend goede voorspellende waarde te hebben voor de uitslag van de echte verkiezingen. Ook op het Oostvaarders College brengen leerlingen hun stem uit.

Hendrien Exel, UNESCO-coördinator op het OVC: “Onze leerlingen zijn (meestal) nog niet stemgerechtigd, maar we vinden het wel belangrijk dat ze zich verdiepen in politieke kwesties en alvast leren hoe ze maatschappelijk en politiek aan de samenleving kunnen deelnemen. Wereldburgerschap en Vrede & Mensenrechten zijn thema’s waaraan binnen een UNESCO-school, zoals het OVC, aandacht wordt besteed in het schoolcurriculum”.

De leerlingen hebben ter voorbereiding lessen gevolgd en kunnen in een speciaal ingericht stembureau in de school hun stem uitbrengen. Jacob van Santvoort, docent Maatschappijleer: “Leerlingen van de talentklassen IAM en van Maatschappijleer zullen het stembureau in de pauzes bemensen. En ook voor het tellen van de stemmen is er animo onder de leerlingen.”

Jip Otte, leerling uit 6 vwo, had graag bij de gemeente geholpen met het tellen van de stemmen, maar is nog geen 18 jaar. Samen met Julia Acda en Karolina Mrivash heeft ze zich dus bij het scholierenstembureau gemeld om stemmen te tellen. Deze dames zijn zelf ook al politiek actief, want voor hun Profielwerkstuk hebben ze een jongerenpartij opgericht (www.partijvoordejongeren.nl).

De leerlingen die in de rij staan met hun leerlingpas paraat om te gaan stemmen, geven aan dat het best lastig is om een goede keuze te maken, maar dat de informatie uit de lessen en uit de Verkiezingskrant van ProDemos het makkelijker gemaakt hebben.