Plaatsing van leerling uit groep 8 met een aangepast klasplaatsingsvoorstel

Plaatsing van leerling uit groep 8 met een aangepast klasplaatsingsvoorstel

Voor een aantal leerlingen betekent dit dat de eindtoets beter gemaakt is dan verwacht. In dat geval moet de basisschool het klasplaatsingsvoorstel heroverwegen. De basisschool kan besluiten om het klasplaatsingsvoorstel naar boven aan te passen. Leerlingen die op basis van de heroverweging alsnog een havo klasplaatsingsvoorstel hebben gekregen, kunnen bij ons een aanmeldformulier inleveren. Als al eerder een aanmeldformulier met het Oostvaarders College als tweede voorkeur was ingeleverd, dan graag een mail sturen naar mevrouw Woortmeijer (n.woortmeijer@ovc.asg.nl) om de aanmelding te activeren. Leerlingen die niet bij ons zijn aangemeld dienen een inschrijfformulier in te leveren. Voor alle heroverwegingen geldt dat u uw kind nog niet moet laten vrijgeven in Digidoor. Zodra de plaatsing definitief is kunnen wij dit administratief in orde maken.

Voor leerlingen die bij ons zijn geplaatst in het havo en na heroverweging een vwo klasplaatsingsvoorstel hebben gekregen, krijgen wij automatisch bericht via Digidoor doordat de basisschool het plaatsingsvoorstel heeft aangepast.

In de eerste helft van juni, als alle heroverwegingen bekend zijn, wordt bepaald hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn in zowel het havo als het vwo. Uiterlijk 18 juni worden de leerlingen geïnformeerd of plaatsing mogelijk is. Het kan zijn dat bepaalde talentklassen of talenkeuzes niet meer beschikbaar zijn.