Oostvaarders Debattoernooi voor basisscholen

Oostvaarders Debattoernooi voor basisscholen

Beargumenteren en debatteren is behalve leuk, ook een vaardigheid die bruikbaar is in de maatschappij en in het vervolgonderwijs. Je leert een standpunt in te nemen en dat te onderbouwen met overtuigende argumenten. Het OVC gebruikt dit in de lessen om de stof tot leven te brengen. Bovendien is filosofie & debat een vak als je op het OVC de Plusklas volgt. Docenten van het OVC gaven voorafgaand aan het debat dan ook workshops aan de basisschoolleerlingen, zodat ze goed beslagen ten ijs konden komen. Leerlingen uit het debatteam van het OVC werden ingezet als gespreksleiders.

Leerlingen gingen in teams met elkaar de strijd aan in een debat over stellingen als:

  • De overheid moet de prijs van fastfood verhogen;
  • Er moet 1 wereldtaal komen;
  • De straf voor pestende kinderen moet worden bepaald door leerlingen uit een andere klas;
  • Leraren van basisscholen moeten net zoveel verdienen als leraren in het voortgezet onderwijs.

Leerlingen van het vwo kregen de moeilijke taak te jureren, daarbij begeleid door René Wiering, docent debat van het OVC. De jury was onder de indruk van het debattalent dat rondloopt in Almere. René Wiering: “We zijn trots op de basisscholen die dit talent hebben voortgebracht en natuurlijk op de leerlingen die deze prestatie hebben neergezet.”

In een spannende finale nam de Goede Herder het op tegen de Lichtboei. Omdat de Goede Herder niet alleen met sterke persoonlijke verhalen kwam, maar deze ook goed wist te onderbouwen koos de jury uiteindelijk voor de Goede Herder.
Er werd tevens een prijs uitgereikt voor de beste debater. Dat was Manal van basisschool de Archipel.

René Wiering kijkt tevreden terug op een geslaagde bijeenkomst en verheugd zich, net als het debatteam, nu al op jaargang nummer 3 van het debattoernooi.