Musical door leerlingen

Musical door leerlingen

De leerlingen hebben zelf gezorgd voor een artikel in de Almere Deze Week: http://www.almeredezeweek.nl/nieuws/1442254-leerlingen-maken-eigen-musical-op-oostvaarders-college.