Meetkundeproject Plusklassen

Meetkundeproject Plusklassen

Loodrecht en evenwijdig, hoeken, uitslagen en doorsneden zijn voorbeelden van de bestudeerde aspecten. Zoals op de foto’s te zien is werkten de leerlingen met concreet en digitaal materiaal. De laptops waarover plusklasleerlingen beschikken werden optimaal ingezet om gebruik te maken van het wiskundeprogramma Geogebra en online mind mapping. De leerlingen hebben de module afgesloten met een presentatie.

Uit de resultaten van de afgenomen enquête onder de leerlingen blijkt dat ze dit project als leuk en leerzaam hebben ervaren. Een groot aantal vond dat hun talenten tot hun recht kwamen bij het samenwerken. We zijn dus erg tevreden over het resultaat!