Inzamelingsactie voor Turkije

Inzamelingsactie voor Turkije

Door de hele school werden er meteen posters opgehangen met daarop een QR-code om geld in te zamelen voor Turkije. Ook stonden er docenten op 9 en 10 februari tijdens de pauzes klaar in de aula om contant geld van donateurs in ontvangst te nemen.

Het bedrag dat op deze manier is opgehaald, bedraagt maar liefst: € 1200,-. Dit geld is overgemaakt op Giro 555. Het kan zijn dat er hierna nog wat meer op de teller komt te staan dat uiteraard dan ook weer naar de getroffenen gaat. Wij danken iedereen, waaronder ouders, leerlingen en docenten voor hun geweldige bijdrage.