Hadassa Levy nu al essay op universiteit

Hadassa Levy nu al essay op universiteit

Het OVC neemt deel aan twee programma's van universiteiten, die van de VU en die van de universiteit Leiden. Het Pre-universityprogramma van de VU is een netwerk waaraan we deelnemen. Dat van de universiteit Leiden is dat niet, zij bieden jaarlijks een groot aantal pre-universityclasses aan van zeer verschillende aard waarvoor de leerlingen zich kunnen inschrijven. Zo kun je je inschrijven voor o.a. archeologie, het fenomeen popmuziek, vergelijkende taalwetenschappen, wiskunde, psychologie en ook bio-farmaceutische wetenschappen. Dit jaar volgden een vijftal van onze leerlingen deze pre-classes. Hadassa Levy was er één van en zij werd aangenomen!

Anders dan de aanmelding voor de pre-classes van de VU, waar deelname gegarandeerd is als wij de leerlingen aanmelden, moeten leerlingen voor de pre-universityclasses van Leiden een cijferlijst meesturen en een motivatiebrief insturen. Bio-farmaceutische wetenschappen is een van de meest populaire richtingen, daar zijn altijd te veel inschrijvingen voor. De gekozen leerlingen zijn dan ook altijd de leerlingen met de hoogste cijfers én degenen met de allerbeste motivatiebrieven. Het was dus al een hele prestatie dat Hadassa werd aangenomen.

De leerlingen hebben dan een achttal bijeenkomsten waarin ze kennismaken met de manier van werken op een universiteit, ze volgen speciaal voor hen gemaakte colleges, doen een onderzoekje, worden rondgeleid (laboratoria e.d.) en gaan op excursie (zie link voor het programma. Aan het eind is er een algemene presentatie in de Pieterskerk in Leiden. Iedere deelnemer schrijft als eindopdracht een populair-wetenschappelijk artikel over een onderwerp van de pre-class. Het schrijven van wetenschappelijke artikelen is een kunst op zich. Het best beoordeelde artikel wordt gepubliceerd op nemokennislink, een site met populair-wetenschappelijke artikelen van niveau. Hadassa heeft het winnende artikel geschreven. Publiceren is belangrijk binnen de wetenschap, zo heeft Hadassa dus al een publicatie voordat ze op de universiteit zit. Dat is een hele eer en hiermee toont zij aan dat zij zich goed voorbereidt op haar vervolgopleiding.