Feestelijke opening trajectbegeleidings-lokaal

Feestelijke opening trajectbegeleidings-lokaal

Leerlingen worden in en buiten de klas begeleid. Er is een intensieve samenwerking met ouders en hulpverlening en er wordt nauw samengewerkt met mentoren en docenten.

De trajectbegeleiding is een initiatief van het OVC, Passend Onderwijs en het Samenwerkingsverband Almere.

Na een succesvolle start is er op dinsdag een feestelijke officiële opening van het Trajcetbegeleidingslokaal. Inloop is vanaf 15.30 uur en de officiële opening is om 16 uur.

Wilt u aanwezig zijn? Dan kunt u zich aanmelden via directiesecretariaat@ovc.asg.nl.