Het OVC feliciteert alle geslaagden

Het OVC feliciteert alle geslaagden

Anders dan voor het diploma van vorig jaar, moest nu wel het centraal eindexamen worden afgelegd, het zwaarste onderdeel van het examen. Leerlingen konden er dit jaar voor kiezen om een aantal examens niet in mei, maar pas in juni te doen. Ze kregen nog een extra herkansing en mochten een extra onvoldoende staan (behalve voor Nederlands, Engels en wiskunde). Voor de meeste leerlingen was dit alles voldoende om te kunnen slagen.

Tijdens de diplomauitreikingen op 6 en 7 juli hebben onze medewerkers lange dagen gemaakt om alle geslaagden, hun ouders en andere familieleden stuk voor stuk feestelijk te ontvangen. Het bezoek werd langs kraampjes door de gymzalen geloodst, waar iedereen nog even met elkaar kon praten, een foto maken en uiteraard het diploma tekenen.

Een aantal leerlingen met nog een examenonderdeel in periode 3 kon pas later het diploma in ontvangst nemen. Uiteraard zijn er ook leerlingen die het examenjaar nog een keer moeten overdoen.

Wij wensen hoe dan ook iedereen een mooie zomer en alle succes komend jaar.