Examen doen in coronatijd

Examen doen in coronatijd

Anders dan voor het diploma van vorig jaar, moet nu wel het centraal eindexamen worden afgelegd, het zwaarste onderdeel van het examen. In dit ingewikkelde coronajaar is dat een flinke prestatie. Zowel landelijk als op school is daar rekening mee gehouden.

Leerlingen konden er dit jaar voor kiezen om een aantal examens niet in mei, maar pas in juni te doen. Ze krijgen nog een extra herkansing én mogen een extra onvoldoende staan (behalve voor Nederlands, Engels en wiskunde). Ook kregen de leerlingen tijdens de voorbereiding meer individuele begeleiding en gratis examentraining in de meivakantie.

De leerlingen die alle vakken in tijdvak 1 hebben afgerond, zitten op donderdag 10 juni bij de telefoon voor de uitslag. Het tweede tijdvak wordt dit jaar uitgebreid van vier naar tien dagen: van 14 tot 25 juni. Zo kunnen leerlingen één of meerdere vakken doorschuiven naar het tweede tijdvak zodat er meer voorbereidingstijd is. Relatief veel leerlingen hebben hiervan gebruik gemaakt en zullen dus pas op vrijdag 2 juli weten of zij gezakt of geslaagd zijn of alsnog moeten herkansen. Voor die eventuele herkansing is er dit jaar ook nog een derde tijdvak van 6 tot en met 9 juli.

De feestelijke diplomauitreiking valt voor havo op 6 juli en voor vwo op 7 juli. Een aantal leerlingen met nog een examenonderdeel in periode 3 kan dus pas daarna het diploma in ontvangst nemen. Geslaagden mogen hoe dan ook een volwaardig diploma tegemoet zien, waarbij de school de uitslag van de examens volgens de bestaande regels vast stelt.