Erasmusproject

Erasmusproject

Daar is nauw samengewerkt met docenten van 6 partnerscholen. Er zijn interactieve lessen met ICT ontwikkeld in het kader van de www.17goals.org (UN sustainable development goals). Deze lessen zijn vervolgens getest in verschillende klassen op het Bernarduscollege in Oudenaarde. De betrokkenheid van docenten en van de schoolleiding gedurende de gehele week en ook tijdens het avondprogramma was indrukwekkend.

Nadat vorig jaar een aantal docenten van het Bernarduscollege het OVC had bezocht, wil het Bernarduscollege ook een Unescoschool worden. Onze samenwerking heeft er derhalve toe geleid dat de lessen die worden ontwikkeld binnen dit Erasmusproject zich richten op de Unescothema’s en de 17 sustainable development goals 2030, een bijzondere meerwaarde vinden wij. De eerstejaars mentoren kunnen deze lessen gebruiken in het kader van introductie Unesco.

In de 2e week van de meivakantie vindt de volgende uitwisseling plaats, dit keer in Turkije.

Op de afbeelding is onze bijdrage te zien aan de koffietafel. De chocolade uiltjes vielen bijzonder in de smaak bij onze buitenlandse collega's.

In oktober 2018 bezoeken buitenlandse partnerscholen (Italië, Polen, Portugal, België, Turkije, Letland) onze school. De buitenlandse collega's gaan dan lessen volgen en zelf lessen ontwikkelen en testen in verschillende klassen op het OVC.